Ülésezett az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács elnöksége

Nyomtatás
Megjelent: 2015. március 23. hétfő

2015. március 5-én, Budapesten a MKKSZ Székházában tartott ülést MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács elnöksége. Ezen tárgyaltak az ONYT működése hatékonyságának javításáról, tájékoztatást hallgattak meg a SZEF jövőjéről, szó volt a kommunikációról és a nyugdíjasokat érintő jogszabályokról. Az ülést Gozman Józsefné az ONYT társelnöke nyitotta meg és Csonka Béla az ONYT elnökség tagja vezette, részt vett az ülésen Árva János az MKKSZ elnöke és dr. Marosi János az MKKSZ elnökség tagja is.

Kondor Árpádnéa hatékonyság javításáról szóló napirend előterjesztője elmondta, hogy véleménye szerint az ONYT tagok létszáma jelenleg sok, ekkora létszám nem alkalmas hatékony munkavégzésre. E miatt csökkenteni kellene az ONYT létszámát, pontosítani kellene az ONYT-be jelölés, delegálás módszerét. Az ONYT tagok választásával, működésével kapcsolatos szabályok erre vonatkozó részét is hiányosnak tartja. Javasolta, hogy minden megyei titkár jelöljön ki egy nyugdíjas személyt, aki a megyei nyugdíjas koordinátor lesz. A bizottságok működésével kapcsolatban azt javasolta, hogy csak olyan bizottságokat alakítsunk, működtessünk, amelyeknek konkrét feladatai vannak, létszámukat pedig úgy határozzuk meg, hogy annyian legyenek, amennyien az adott feladatok elvégzéséhez szükségesek (akár 2-3 fő is elég). Csonka Béla véleménye szerint az ONYT SZMSZ-e demokratikus, a tagokat delegálni kell és az ONYT-nek legalább 20 fősnek kell lennie, hogy minden megye képviseltesse magát.

Gozman Józsefné egyetértett a megyei koordinátori rendszerrel és úgy gondolta, hogy az ONYT sokat tudna segíteni az MKKSZ-nek a különböző demonstrációkon való nagyobb létszámú részvétellel. Fontos, hogy azok a személyek, akik a különböző bizottságokba jelentkeztek, aktívabbak legyenek. Tóthné Merth Bernadette fontosnak tartotta, hogy az ONYT tagjai, a bizottsági tagok aktívabbak legyenek, már a bizottsági tagok kiválasztásánál figyelembe kellene venni az aktivitásukat. Az ezzel kapcsolatos átvilágítással foglalkozni kellene.

Horváth Sándorné szerint a 32 ONYT tagot újra meg kellene kérdezni az ONYT-vel kapcsolatos szándékaikról, valamint fel kellene mérni a megyei nyugdíjasok körét is. A megyei nyugdíjas koordinátori hálózattal kapcsolatban problémának érzi azt, hogy a nyugdíjas koordinátor milyen módon, milyen esetleges anyagi lehetőségek (telefonköltség stb.) mellett végezné ezt a feladatot. A régi nyugdíjas kollegáknak nincs számítógépük, nincs informatikai ismeretük, ezért őket nehéz elérni.  

Árva János jónak tartotta, hogy az elnökség beszél a változtatás, a javítás lehetőségeiről, úgy gondolja, hogy a felmerült kérdéseket ki kell beszélni. Véleménye szerint abban a megyében, ahol csak 10 nyugdíjas van, ott nem kellene megyei nyugdíjas koordinátor. Hangsúlyozza, hogy önmagában attól, hogy az ONYT létszáma kevesebb lesz, még nem biztos, hogy hatékonyabb lesz a munka. Dr. Marosi János elmondta, hogy a nyugdíjas rétegszervezet neve a Nyugdíjas Tanács, és aki jelentkezik, az tagja lehet. Tehát valójában nem egy delegált vagy választott testület. Az ONYT újjászervezésénél nem lehetett küldött rendszert kialakítani, mert a nyugdíjasoknak, néhány megye kivételével, nincsenek szervezetei. Az MKKSZ Alapszabálya csak a módosítás után fogja tartalmazni a nyugdíjas rétegszervezet szabályait.

Csonka Béla véleménye szerint vannak jól működő alapszervezetek, úgy gondolja, hogy a megyei nyugdíjas koordinátornak nem nyugdíjasnak, hanem aktív dolgozónak kellene lennie. A hatékonyság javításáról szóló vita hasznos volt. Innen lehet továbblépni.

A SZEF jövőjével kapcsolatban Árva János elmondta, hogy a jelenlévők közül már sokan ismerik a SZEF MaSZSZ-hoz való csatlakozással kapcsolatos döntését, hiszen részt vettek az ezzel kapcsolatban összehívott Országos Választmány ülésén is. A MaSZSZ történetének rövid ismertetése után elmondja, hogy a SZEF részéről valójában nem a csatlakozás volt az igazi kérdés, hanem az, hogy a csatlakozás mellett a SZEF megszünteti-e önmagát. Jelenleg a SZEF úgy tagja a MaSZSZ-nak, hogy nem szüntette meg magát Sok kérdést tisztázni kell a SZEF tisztújító kongresszusáig. A SZEF megújításának folyamata nagyon fontos feladat, ez a folyamat jelenleg már elindult. Fontos, hogy vonzóvá tudják tenni a SZEF-et, hosszútávon is elismert szervezetté kellene válni.

Dr. Marosi János megerősítette, hogy a MaSZSZ tagjaként a SZEF önálló maradt, de egyúttal hitet tett mindenki a teljes integráció mellett is. Kordás László személyében új elnöke lett a Szövetségnek, most már megvan az esély arra, hogy „vezetve” lesz a Szövetség. Beszélt a problémákról, amelyek odáig vezettek, hogy az integrációs cél ellenére a SZEF mégsem adta fel önállóságát. Ebből az egyik legfontosabbnak a MaSZSZ akkori vezetésével szembeni bizalomvesztést tartja. Úgy gondolja, hogy a SZEF-nek rövidtávon erősödnie kell, hosszú távon viszont teljes körűen, beolvadással csatlakozni a MaSZSZ-hoz.

Horváth Sándorné úgy gondolja, hogy még a csatlakozási szándék nyilvánosságra hozatala előtt tisztázni kellett volna a fontos részleteket, akkor nem került volna sem a SZEF, sem a MaSZSZ ilyen lehetetlen helyzetbe.

A nyugdíjasokkal való foglalkozás és a nyugdíjas szervezetekkel kialakult kapcsolattartás megyei tapasztalatairól szóló vitaanyag tárgyalása során Tóthné Merth Bernadette elmondja, hogy a MaSZSZ-nál is készül nyugdíjas hírlevél 2 havonta, de 2 hónap hosszú idő, ennyi idő alatt sokszor már elavulnak az információk. A MaSZSZ Sajtófigyelője viszont naprakész, nagyon alapos munka, sok hasznos információt tartalmaz azok számára, akik rendelkeznek számítógéppel, azok ezt kapják. Még egy ilyen másikat felesleges lenne csinálni. Ezek miatt az ONYT Hírlevél készítését újra kellene gondolni. A már meglévő lehetőségek mellett olyat el tudna képzelni, hogy a megyei felelősök küldenének be havonta Nyugdíjas Életképeket, ezek kerülnének ebbe a hírlevélbe. A Kommunikációs Bizottság szerkesztené negyedévente. Nyomtatott formája a költségek miatt nem lenne, on-line módon jutna el az érintettekhez. 

Kondor Árpádné hivatkozik az anyagban lévő megállapításra, hogy néhány helyen nincsenek teljes körűen a számítógépes rendszerben az MKKSZ tagjai, mert ugyan kitöltötték a belépési nyilatkozatot, fizetik a tagdíjat, de nem kértek MAKASZ kártyát. Véleménye szerint levelet kellene írni a megyei titkárok részére, és felhívni a figyelmet ennek a gyakorlatnak a megszüntetésére, a nyilvántartási rendszer teljes körűségének fontosságára.

Dr. Marosi János tájékoztatja a megjelenteket, hogy a számítógépes nyilvántartó rendszer technikailag tudja kezelni azokat, akik tagjai az MKKSZ-nek, de nem igényelnek MAKASZ kártyát.

Csonka Béla az alábbi javaslatokat tette: kérik az MKKSZ főtitkárát, hogy a vezetői értekezlet napirendjeként kerüljön megtárgyalásra az anyag, legyenek megyei koordinátorok, a megyei titkári értekezletek is foglalkozzanak a nyugdíjasokkal, valamint készüljön arról összegzés, ki milyen feladatot végzett az ONYT-ben.

Tájékoztató a nyugdíjasokat érintő 2015. évi jogszabály-változásokról szóló anyagot a testület hasznosnak találta és felkerült a MKKSZ honlapjára, a szervezeti kisokosba.

Végül tárgyaltak a várhatóan szeptemberi nyugdíjas képzés témaköreiről és döntés született arról, hogy júniusban ülést tart az ONYT.

 

Gozman Józsefné

 ONYT társelnök


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában