Ülésezett az MKKSZ Országos Választmánya

Nyomtatás
Megjelent: 2015. február 18. szerda

Az Országos Választmány az ülésén a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel kapcsolatos integrációról tárgyalt és módosította az Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány alapító Okiratát. A 2015. február 14-i ülést Árva János elnök nyitotta meg. A határozatképesség megállapítását követően Boros Péterné beszámolójára került sor.A főtitkár asszony tájékoztatót tartott arról, hogy a Magyar Szakszervezet Szövetség működésével kapcsolatosan sok feltétel tisztázatlan maradt, sok probléma akadt eddig is a működésében. December elején a MaSZSZ Elnökség ülésén a köz-és versenyszféra képviselői megegyeztek a bérek 5%-os, de legalább 10 ezer forintos emelésének követelésében, ennek ellenére a versenyszféra december 29-én megegyezett a kormánnyal a minimálbér 3,4%-os emelésében. (Erről az eseményről „Megtorpant a szolidaritás” címmel cikket is közöltünk) Ez komoly figyelmeztetést jelent számunkra arra vonatkozóan, hogy miképpen és kikkel is akarunk együttműködni a MaSZSZ-ban. Az együttműködést, az integrációt fontosnak tartjuk, de a feltételek még nem megfelelőek ehhez. A SZEF X. kongresszusa február 21- én dönt majd a MaSZSZ-ba való beolvadásról vagy a SZEF további önálló működéséről. Az MKKSZ most az utóbbit támogatja, ezt javasoljuk az Állásfoglalásban.

Szakszervezetünk első félévi tevékenységének középpontjában a MANORKA program és a tagszervezés áll. A kormány által benyújtott T-2329 és T-3019 számú törvénytervezetek április 1-jével úgy változtatnák meg a közszolgálatban dolgozók helyzetét, hogy azzal tisztviselők ezrei kerülnének bérrabszolgaságba. Több ezer járási hivatalba került önkormányzati dolgozót fenyeget az a veszély, hogy nagymértékben csökken az illetménye, sokan az újabb átszervezés nyomán elvesztik beosztásukat, szakmai címüket és jövedelmük egy részét. Szakszervezetünknek köszönhetően eddig az időpontig ezek a veszélyek nem fenyegettek, a járásokba kerültek megőrizték a keresetüket. A tervezett intézkedések ellen fel fogunk lépni. A főtitkár végül javasolta az Országos Választmánynak a szakszervezeti integrációról, a SZEF jövőjéről szóló Állásfoglalás elfogadását.

Ezt követően Fehér József SZEF alelnök fejtette ki véleményét, mely szerint az integrációnak nincs alternatívája, de jelen helyzetben a SZEF-et kell erősíteni, annak megszüntetése hátrányos lenne a közszolgálatnak. Az lenne a jó, ha a közszolgálatot egy szakszervezet képviselné. Azt látja célszerűnek, hogy február 21.-én a SZEF kongresszuson a SZEF ne szüntesse meg magát. A jövőben várható akár a közalkalmazotti státusz, a cafetéria és a jubileumi jutalom megszüntetése, valamint az önkormányzatok számának csökkentése. Ezek ellenében a közszolgálati körnek meg kell mozdulnia, csak 50-100 ezres tömeg tüntetése lehet eredményes a nyomásgyakorlásra. A KÖZDEMOSZ is új követelést fogalmazott meg, amely szerint ahol nem volt béremelés, ott január 1-től 10%, de legalább 15 ezer Ft emelés szükséges. Ha március-áprilisban nem lesz egy nagyszabású tüntetés, úgy az életpálya modell bevezetése is veszélybe kerülhet.


Gozman Józsefné, a Nyugdíjas Tanács elnöke


Farkas Andrea, Csongrád megyei titkár

Ezután az eddig elhangzottakhoz szólt hozzá dr. Lövétei István, dr. Marosi János, Tóbiás Ferenc, Gozman Józsefné, Timkó József, Szabó F. Attila, Weisz Zoltán, Farkas Andrea és Szebeni Dóra. Egyetértettek az integráció szükségességében, ugyanakkor kiálltak ─ tekintettel a jelen helyzetre ─ a SZEF megmaradása és megerősítése mellett. Kérdésekre is válaszolva Fehér József elmondta, hogy az integráció jelenlegi problémái mellett is a Nyugdíjas Tanács és a Fiatalok Képviselete együttműködhet a MaSZSZ ezen tagozataival. Főtitkár asszony ismét kiállt az integráció szükségessége mellett, de ha most nem is egyesülünk, továbbra is megvalósítható az együttműködés és az akcióegység.

Az Országos Választmány nagy többséggel (2 tartózkodással) elfogadta az Állásfoglalást.A következő napirendi pontban dr. Marosi János a SZÜB elnöke fűzött szóbeli kiegészítést az Alapítvány alapító okiratának módosítási javaslatához. Elmondta, hogy az okirat módosítása a Ptk. és a Civil törvény változásain alapul és azért vált már most szükségessé, mert a kedvezményezettek körébe 2014 decemberében bekerültek a nyugdíjas MKKSZ tagok. Az új szabályok szerint évi 50 MFt bevétel alatt nem kell Felügyelő Bizottságot működtetni, így ez az intézmény kikerült az okiratból, és nem fogjuk nevesíteni a könyvvizsgáló céget sem. Ezen kívül több kisebb pontosításra, jogszabályhoz való igazításra kerül sor.

Fehér József, a Kuratórium elnöke arról tájékoztatott, hogy az Alapítvány vagyona 2014-ben 5,9-ről 3,8 MFt-ra csökkent. Az SZJA 1%-ból 480 ezer forint folyt be, segélyezésre 2,8 MFt került kifizetésre. Sajnálatosnak nevezte, hogy olyanok sem intézkedtek adójuk 1%-nak utalásáról, akik egyébként segélyben részesültek.

Millián György, a Segélyezést Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, hogy 2014-ben 12 alkalommal üléseztek, 56 fő részesült támogatásban, az igénylők 98,5%-a részesült segélyben.
Árva János elnök felhívta a figyelmet arra, hogy most már lehet kérni az adó 1 %-ának megjelölésénél, hogy a nevet ismerje meg az Alapítvány, kérjük, hogy ezt jelöljék meg az adományozók.
Az ülés végén a Választmány nagy többséggel (1 tartózkodással) elfogadta az Alapító Okirat módosításait.

Ludman Lajos
Kommunikációs Bizottság elnöke

Az Állásfoglalás megtalálható itt.