Szakmai képzést tartott az MKKSZ OSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCSA

Nyomtatás
Megjelent: 2014. október 03. péntek

(2014. szeptember 17-19.-én Fonyód-liget)A képzés során igen sok aktuális információt kaptak a Nyugdíjas Tanács résztvevői. Ennek során ─ többek között ─ megismerkedtek egy jelentős nyugdíjas szövetség munkájával, az MKKSZ aktuális feladataival, tagnyilvántartási rendszerével valamint az alakuló új szakszervezeti szövetség helyzetével.

A szálláshelyre érkezés és a szobák elfoglalását követően (közreműködők: Horváth Sándorné, Tóthné Merth Bernadett, Gozman Józsefné) megebédeltek a tanács tagjai és meghívott vendégeink, majd pontban 13.00 órakor a konferenciateremben Gozman Józsefné az ONYT társelnöke megnyitotta a képzést.Köszöntötte a meghívott vendégeket, az ONYT tagjait, majd kérte a résztvevőket, hogy 2014. június 12-én elhunyt Mihalovits Ervinre, az MKKSZ ONYT és a SZEF Nyugdíjas Választmányának volt elnökére néma felállással emlékezzünk. Ezt követően ismertette az írásban is kiküldött programot, valamint azt, hogy a képzési napokon a levezető elnökök az újonnan megválasztott ONYT elnökség tagjai lesznek. DR. MÁRKUS ISTVÁN levezető elnök megadta a szót az „IDŐSÜGY és NYUGDÍJ” című napirend előadójának.HEGYESINÉ DR. ORSÓS ÉVA a Nyugdíjasok Országos Képviselete Elnöke előadásában tájékoztatást adott az ÉLETET AZ ÉVEKNEK OSZÁGOS SZÖVETSÉG munkájáról, annak hatásairól a hazai időspolitikára. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősek nem passzívak, nem visszavonultak, életkorukhoz igazodó közösségi életet élő, a közösségért tevékenykedő emberek. Jelen vannak a szabadidős programok szervezésében, azok résztvevői, élnek a tanulási lehetőségekkel (szakma, magasabb iskolai végzettség megszerzése), egészségprogramok résztvevői, hazai és nemzetközi konferenciák szervezői lebonyolítói. A 25 éve létrehozott szervezet 1145 klubot tart fenn, kilencvenezer tagdíjfizetője van és országos hálózata. Felhívta a figyelmet, hogy hazánkban és Európában is nő az idősek aránya, ez arra kötelez, hogy értékes és értelmes elfoglaltságot biztosítsunk számukra, szervezzük az idősbarát utazásokat és az üdültetést. Sajnálatát fejezte ki, hogy nálunk a Kormány nem tartja fontosnak a NYOK-kal való kapcsolattartást, sőt az utóbbi években az Idősek Világnapján sem képviselteti magát. Az ONYT tagjai kérdéseket tettek fel (vásárlói kosár folyamatos növekedéséről, a MaSZSZ nyugdíjas tagozatának szervezése helyzetéről, a köztisztviselői bérekről, a hagyományos Operaházi gáláról), melyekre az előadó reagált, információkat adott át.

A következő levezető elnök RITZL FERENC felkérte VARGA LÁSZLÓT, a SZEF elnökét tartsa meg előadását, aki mindenek előtt az alakuló új szövetségről (MaSZSZ) és annak fontosságáról tájékoztatta a jelenlévőket. Az elkövetkező időszakban a nyugdíjak értékének indexálásában nem vár változást. Ismertetőt tartott az időskorúak élethelyzetéről, a nyugdíjkorhatár alakulásáról. Kiemelte, hogy a 90-es évek közepétől folyamatosan nő a nyugdíjkorhatár és sajnálatos, hogy az így kialakult helyzetben ma az egyedül álló nyugdíjas nők helyzete a leghátrányosabb.

A délután további részében TÓTHNÉ MERTH BERNADETT vezetésével a lehetőségekkel élve wellness és vízi torna segítette a résztvevők rekreációját és lehetőség nyílt a délutáni napfényben csillogó Balaton szépségének csodálatára, sétára, napozásra.

Vacsora után közösségi, összekovácsoló, ismerkedő est kezdődött. E program keretében került sor a meghirdetett „LEGKEDVESEBB és LEGSZEBB UNOKA” fotópályázat megnyitására, a képanyag bemutatására és a Szervezési Bizottság által vezetett VETÉLKEDŐRE.

A SZB arra kérte a játékban résztvevőket, hogy 3 csapatba szerveződve (Dunántúl, Főváros, Alföld) vállalják a tesztlapok kitöltését. A 13-13 kérdésre adott alternatív (a,b,c,) válaszokat a csapatok rögzítették, majd közösen a játékot vezető CSONKA BÉLA bizottsági elnökkel  töltötték ki a HELYES VÁLASZ oszlopsort. A zsűri (Árva János, Boros Péterné, Fehér József, Varga László) ellenőrizte a tesztlapokat, megállapítva, hogy 2 csapat azonos pontszámot ért el ezért „szétlövésre”került sor. Csonka Béla újabb 5 kérdést adott fel és az így kialakult pontszám döntött a II.- III. helyezésről.  A jó hangulatú vetélkedést követően baráti eszmecsere, személyes beszélgetés tette meghitté az estét.

A második napon előbb az MKKSZ Főtitkárát, majd a SZEF alelnökét hallgatta meg a tanács.

BOROS PÉTERNÉ az MKKSZ Főtitkára a 2014. év időarányos tevékenységéről és a 2015. évre vonatkozó tervezett célokról, programról a tervekről szólt. Köszönetét fejezte ki, hogy részese lehet e jól szervezett és előkészített szakmai képzésnek. A bensőséges hangulat, az együttműködés harmóniáját tanítani kellene a fiataloknak. Mondandója első részében a bérekről szólt. A törekvések fókuszában a keresetek növelése került, miután 6 éve nem volt béremelés. Elvonták a különböző béren kívüli juttatásokat, a 13. havi bért, korlátozták a juttatásokat. Jelentős összeget (500 milliárd Ft) vontak ki a közszférából, emiatt megváltoztak a pozíciók az egyeztetések során. Új taktikára volt szükség: bejelentkeztünk a kormányzati partnerekhez, a tárgyalást kezdeményeztünk, ennek során felvetettük a problémákat. Most kapcsolatot építünk ki 15 új kormánymegbízottal. Minimálbérnövekedést szeretnénk elérni, nemzetközi viszonylatban jelentős hátrányban vagyunk, a jelenlegi létminimum aránytalanul alacsony az összehasonlításban. Az adatok ismeretében az MKKSZ-nek lépnie kell. „Ha nincs kereset, nincs megélhetés”. Az MKKSZ eddig 51 rendezvényen vett részt, elértük, hogy van információnk, megtudtuk van-e egyetértés az elképzelésekben, javaslatokat tettünk az életpálya modell elindításhoz. Bérben mintegy 20 %-os a lemaradás a közszférában, csak részterületeken történt növekedés (köznevelés, egészségügy, szociális terület). Ügyeinkben Fehér József SZEF alelnök az egyik főtárgyaló.

Véleményüket továbbítottuk az életpálya törvényhez, rövid akciókat (flashmob) szerveztünk, de továbbra is pártpolitika-semlegesek vagyunk. Csökken a létszám (nem töltik be a nyugdíjazás miatt megüresedett állásokat), a politika egyoldalúan az ügyféloldalt erősíti, terheket növelnek (ügyintézési határidők, fenyegetettség). Mi a teendő? Taglétszámnövelés, a konföderációk szövetsége, erőt felmutatni képes létszámú munkavállalói szervezet kialakítása. Szólt a szabályszerű működésről, a tagdíj-rendszer jog szerinti szabályozásáról és a tagtoborzásról. A jubileumi (25 éves az MKKSZ) Kongresszust színesíteni szeretnénk az ONYT programjában szereplő nyugdíjas tagok hobbi és képzőművészeti alkotásainak kiállításával, ehhez kéri a segítséget.CSONKA BÉLA ülésvezető felkérte FEHÉR JÓZSEF SZEF alelnököt, az MKKSZ alapítványának kuratóriumi elnökét, hogy adjon tájékoztatást a Magyar Szakszervezeti Szövetség megalakításáról és az alapítvány szerepéről. Örömmel állapította meg, hogy az MKKSZ és az ONYT közötti korábbi disszonancia oldódni látszik, megoldódott, az új tanács „megfiatalodva”, lendületesen végzi munkáját. Ügyvivői szerepkörében a különböző tárgyalási fórumokon a közszféra főtárgyalójaként van jelen, képviselve az MKKSZ tagságát is. Az alapítvány alapító okiratának módosítása szükséges a megváltozott körülmények miatt. Az erősebb munkavállalói érdekképviseletet látja el a Szövetség, a tagok hivatal általi szociális juttatása a nyugdíjba vonulással megszűnik. Az ONYT kezdeményezte, hogy az alapítvány bővítse ki a kedvezményezettek körét a nyugdíjas tagok ellátásának biztosításával is. Ezt a döntést az MKKSZ OV-nak kell meghoznia. A MaSZSZ-hez való csatlakozás esélynövelő. 250.000 fővel ez lesz a legerősebb szakszervezeti szövetség. A 2013. május 1-ei döntés az egyesülésről jó döntés volt. Nincs más út, mint az integráció (Ausztriában például egy szakszervezet van), ahhoz, hogy egy szervezet jobban hadra fogható legyen, fontos a közösségépítés, a szolgáltatások biztosítása, az érdekvédelem. CSONKA BÉLA az ONYT elnökségi tagja, levezető elnök megköszönte a megszokott felkészültséggel, alapossággal és szenvedéllyel átadott információkat, tájékoztatást. Fontosnak tartotta, hogy az MKKSZ szervező képességét, erejét vigyük át a MaSZSZ-ba is.TORNYI LAJOSNÉ PEB elnök a pénzügyi és számviteli és adóváltozásokról, a nyugdíjas szervezetek és egyéni tagdíjfizetők befizetéseinek szabályozásáról szólt. A megváltozott jogszabályok más jogállást szabtak a szakszervezeteknek. Civil szervezetként önálló jogi személyiséggel bír, törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. A szakszervezetek gazdálkodását a számviteli törvény előírásai szerint kell végezni, adózásukra a társasági adótörvény vonatkozik. A bejegyzett szervezet felelős a szabályszerű gazdálkodásért. A jelenlegi tagdíj elszámolási rendszer eltér a szabályozástól. Módosítani kell az Alapszabályunkat, figyelemmel a Ptk. előírásaira, a számviteli- és adótörvényekre. 2015. január 1-ére módosított Alapszabállyal kell az MKKSZ-nek rendelkeznie.

KONDOR ÁRPÁDNÉ soros elnök felkérte GOZMAN JÓZSEFNÉ társelnököt tájékoztatója megtartására. Gozman Józsefné az ONYT munkájáról, az MKKSZ honlapjáról szólt az tanácshoz. Jelenleg 842 fő regisztrált nyugdíjas tagja van az MKKSZ-nek, de ez közel 1000 fő lesz a teljes feldolgozást köbvetően. Az Elnökség irányításával, a bizottságok munkáján keresztül bonyolódik a tanács tevékenysége. A bizottsági rendszer előírt, számon kérhető és teljesíthető feladatok során jeleníti meg a közös munkát, hajtja végre elképzeléseit. A társelnökök tárgyalási joggal vesznek részt az MKKSZ Elnökségének üléseink, így első kézből értesülünk a szabott feladatokról, az ott született és az ONYT tagságát érintő döntésekről, vehetünk, operatívan részt a közös feladtok végrehajtásának előkészítésében, szervezésében. A jó erőkből álló ONYT Elnökség és a Bizottságok mérhető teljesítménye elősegíti, hogy támogassuk az MKKSZ akcióit, hogy saját programjainkkal részesei legyünk a probléma feltárásnak, a megoldási módszerek kimunkálásának, az eszköztár szélesítésének.
Kivetítő segítségével látványos bemutatót és ismertetést tartott az MKKSZ Honlapjáról és az országos tagdíjrendszerről.

CSONKA BÉLA soros elnök felkérte RITZL FERENC társelnököt, hogy a MaSZSZ nyugdíjas tagozatának alakításáról, céljairól, az idősügyi politikáról és a nemzetközi kapcsolatokról adjon tájékoztatást. A társelnök azzal nyitotta meg tájékoztatóját, hogy kiemelte: az összefogás az, amely erősíti a szervezet tárgyalási és érdekképviseleti pozícióit. Ezt erősítendő fogalmazta meg: ideje volt egy erős szakszervezeti szövetség létrehozásának. Az MKKSZ és az ONYT feladata is, hogy munkájában erősítse a MaSZSZ-et. A szövetség integrációs munkájával párhuzamosan halad a már megalakult ifjúsági és nő szervezet mellett a nyugdíjas társadalmi szervezet létrehozása. A konföderációk (MSZOSZ, SZEF, Autonómok) nyugdíjas képviselői által megalkotott SZMSZ-t a szeptember 22-ei küldöttgyűlés tárgyalja meg. A küldöttgyűlésen a SZEF részéről 3 fő vesz részt. Dr. Mayer Lajos (SZEF) összeállította a Nyugdíjas Tagozat Programját, amely elfogadását követően részletesen is megismerhető leszFORGONY FERENCNÉ soros elnök átadta a szót ÁRVA JÁNOS MKKSZ Elnöknek, aki az MKSZ Elnökség munkatervéről szólt. Kivetítő segítségével mutatta be az előkészítés, az írásba foglalás és tárgyalás, elfogadás menetét. Hangsúlyozta, hogy a tisztségviselők, az Elnökség tagjai mellett a megyei szervek, OSZT-k, rétegszervezetek is javasolhatnak/javasolnak programelemeket a munkatervhez, színesítve annak tartalmát, megjelenítve a sajátosságokat is. Az Elnökség tartja magát a tervhez, tanácskozási jogot biztosít a rétegszervezeteknek, más meghívottaknak, szakmai előadóknak. Fontos zsinórmértéke a testületi munkának, iránya az érdekfeltárásnak és érdekképviseletnek a munkaterv. Szervezetté, irányítottá, ellenőrizetté teszi az MKKSZ munkáját.

Vacsora után kötetlen beszélgetés keretében, TÓTHNÉ MERTH BENADETTE az ONYT elnökség tagja, a Kommunikációs Bizottság vezetője irányításával bemutatkozó est következett.  A jelenlévő tanácstagok életpályájuk, mozgalmi múltjuk ─ humorral fűszerezett ─ rövid bemutatásával mélyítették kölcsönösen, az egymásról kialakult képet, tettek hitet elkötelezettségük mellett, igazolva, hogy ma is képesek még egymásért, a közösségért tenni.A harmadik képzési nap a társelnök asszony elnökölésével kezdődött. Felkérte Dr. MAROSI JÁNOS-t az MKKSZ SZÜB elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az MKKSZ Alapszabály és SZMSZ módosításairól, valamint a SZÜB tevékenységéről. A SZÜB elnöke az ASZ módosítás indokaként a megjelent és hatályba lépett jogszabályok, leginkább az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépését jelölte meg. A szakszervezet is civil szervezetnek minősül, így a civil törvény hatálya alá kerül. Új követelmények, előírások szükségessé tették az alapdokumentumok átdolgozását. Az MKKSZ Elnöksége az ASZ módosítására már javaslatot tett, azonban az SZMSZ változtatása is indokolt. A SZÜB gőzerővel készül a feladat végrehajtására, az Elnökség elé terjesztésre, hogy az MKKSZ döntéshozó fóruma – a Választmány – dönthessen a végleges alapdokumentumokról.

A következőkben az ONYT bizottság elnökei adtak tájékoztatót tevékenységükről, terveikről tájékoztassák a jelenlévőket. CSONKA BÉLA a Szervezési Bizottság elnöke elmondta az Elnökséghez igazodva a bizottságok is készítsenek munkatervet a 2014. évre. Szerinte fontos és szükséges, hogy az MKKSZ stratégiájára alapozva szerveződjön, az idősügy az MKKSZ-ben is. A november jubileumi MKKSZ OV ülésre készülve, hobbi kiállítás szervezésével színesedik a program. Kérte a tanács tagjait, hogy az MKKSZ Elnöksége által koordinált feladat végrehatásban vállaljunk szerepet, a magunk készítette kézműves termékek közreadásával. Gyűjtésre kérte a jelenlévőket, ígérve, hogy a levelező listán küldött részletes tájékoztatás szerint eljárva segítjük a gondolat sikeres megoldását. RITZL FERENC – az elnök távollétében – szólt a Jogi Bizottság munkájáról, kiemelve a SZÜB-bel való együttműködést. TÓTHNÉ MERTH BERNADETT a Kommunikációs Bizottság vezetője megköszönte, hogy a társelnök asszony többször megelőzi a bizottságot az információk továbbításában. Az elmúlt időszak több lehetőséget teremtett a munkára, különböző anyagok véleményezésére, a társelnök asszony munkájának segítésére. Vállalják a kiállítási anyagok átvételét (Marosi Jánosné) az Országos Irodán, annak kezelését és a kiállítás utáni visszaszolgáltatását. A most felmerül tanácsadó szolgálat gondolatát kidolgozzák és megszervezik, hozzájárulás után a gyakorlatban is kipróbálják. Ehhez önkéntes segítők ajánlották fel szolgálataikat, a módszertan és a gyakorlat szabályainak rögzítését követően lehetőség nyílik az alkalmazásra.
KONDOR ÁRPÁDNÉ a SZEB elnöke ígérte, hogy folytatják az Egészség Zóna kiadását, új feladatként olcsó receptekből és háztartási praktikákat tartalmazó kiadványt terveznek, amelyhez segítő együttműködést kérnek. A jogi bizottsággal együttműködve összeállításra kerül egy egysége, szociális segélyek igénylésével kapcsolatos információs anyag a támogatások felsorolásával, segítve a tagok eligazodását. WEISZ ZOLTÁN a CKB vezetője az elvégzett feladatokról szólt, sziszifuszinak minősítve azt, mert nem hozta meg a várt eredményt. Nem sikerült feltérképezni az MKKSZ tagsággal rendelkező időskorúak szervezeteit, klubjait, egyesületeit, nem állt össze egy kezelhető nyilvántartás, amely az együttműködés alapja lehetne. A bizottság önfeloszlatását kezdeményezte, felajánlva, hogy tagjai más bizottságokban szívesen tevékenykednének.

A napirend keretében kapott lehetőséget a Szervezési Bizottság elnöke, hogy a vetélkedő és az unokafotó pályázat eredményeit kihirdesse. CSONKA BÉLA örömét fejezte ki, hogy a tanács tagjai társak voltak az ötletek megvalósításában és közreműködésükkel színessé – gyönyörű unoka és gyermek fényképek sorával – szereplésükkel sikeressé tették a szabadidős programokat. Felkérte a társelnököket, hogy az ismertetés sorrendjében adják át győztesek díjait. A vetélkedő résztvevői tárgyjutalomban, a legszebb leány,- fiú unoka fotópályázat nyertesei pénzjutalomban (3.000 -3.000 Ft) részesültek. A vetélkedőt Kelet-Magyarország csapata nyerte a II. helyezett Dunántúl és a III. helyezett Főváros előtt. A legszebb leányunoka nagyszülője Marosi Jánosné, a legszebb fiú unoka nagyszülője Csonka Béla lett.Végül ÁRVA JÁNOS értékelte a szakmai képzést. Az elnök örömének adott kifejezést, hogy részese lehetett a jól előkészített, megszervezett és hangulatában is pozitív, eredményeket hozó szakmai képzésnek. Az idősügy, a nyugdíjasok helyzete, az érdekvédelmi szervezetek szerepértelmezése és gyakorlata e téren, az átszerveződő mozgalmi struktúra kialakítása vitákat, egyeztetéseket, gondolatébresztést kíván. Az itt végrehajtott program előadói, hallgatói, a vitákban résztvevők felelősséggel szóltak az időskorúak napi gondjairól, a meglévő, vagy jobbítható szervezeti formákról, az ezek létrehozásában, kialakításában jelentkező szerepekről. A komoly munka mellett az itt töltött napok igen jól szolgálták a közösségépítést, igazolták, hogy a szép korúak is tudnak, akarnak mosolyogni, nevetni, okosan, tanulva szórakozni. Elismerően szólt az ONYT vezetőinek, a képzést szervező, bonyolító, színessé tevő együttműködök munkájáról és reményét fejezte ki, hogy a következő hasonló rendezvény részese lehet.

RITZ FERENC ONYT társelnöke zárszavában megköszönte az előkészítést, lebonyolítást, az előadók, kérdezők, a vitákban résztvevők aktivitását, sikeresnek ítélve az együttműködést, a három napos szakmai képzést. Ebédre invitálta a résztvevőket, a képzést hivatalosan lezárva jó egészséget, további eredményes munkát, szerencsés hazatérést kívánt a résztvevőknek.

Fonyódliget, 2014. szeptember 19.

Készítette:
CSONKA BÉLA
az MKKSZ ONYT elnökség tagja,
 a Szervezési Bizottság elnöke

További fotók a Honlap FOTÓTÁRÁBAN


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában