Ülést tartott az Országos Nyugdíjas Tanács

Nyomtatás
Megjelent: 2014. máj. 30. péntek

Az ONYT a május 21-én tartott tanácskozásán meghallgatta – többek között – a Nyugdíjasok Országos Képviselete vezetőjének tájékoztatóját és megválasztotta az új Elnökséget.MKKSZ ONYT Elnöksége: Ritzl Ferenc, Gozman Józsefné, Tóthné Merth Bernadette, Csonka Béla,
Weisz Zoltán, dr. Márkus István, Horváth Sándorné, Forgony Ferencné, Kondor Árpádné


GOZMAN JÓZSEFNÉ társelnök megnyitotta az ülést, üdvözölte a megjelenteket. Külön köszöntötte a meghívott dr. Hegyesiné Orsós  Évát, a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) elnökét, Árva Jánost, az MKKSZ Elnökét, Tornyi Lajosnét, az MKKSZ PEB elnökét és dr. Marosi Jánost, az MKKSZ SZÜB elnökét. Megállapította, hogy az tanácskozás határozatképes. Bejelentette, hogy súlyos veszteség érte az MKKSZ közösségét, mert elhunyt dr. Németiné Bozsoki Zsuzsanna, az MKKSZ Alelnöke. Indítványozta, hogy egy perces néma felállással adózzunk emlékének.Ezután javasolta a jelenlévőknek, hogy a mai ülés emlékeztetőjének elkészítésével CSONKA BÉLA tanácstagot bízzák meg. Kérte a tanácsot, hogy járuljon hozzá a személyi kérdések eldöntéséhez szükséges testületek megválasztásához.

Indítványozta, hogy a korábban felkért Jelölő Bizottságot (JB) és Szavazatszámláló Bizottságot (SZSZB) erősítse meg, a tanács döntsön a bizottságok személyi összetételéről.

A tanács egyhangú szavazással a JB elnökévé Dr. Kádár Ilonát, tagjává Marosi Jánosnét megválasztotta. A tanács egyhangú szavazással az SZVB elnökévé Bukta Tibort, tagjaivá Ducsay Rózsát és Gergelyné Kertes Katalint megválasztotta.

Az első előadó felkérését követően az ülés további vezetésére Gozmanné  Ritzl Ferenc társelnököt kérte fel. Dr Hegyesiné Orsós Éva tájékoztatót tartott a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) tevékenységéről.Az előadó hangsúlyozta, hogy korábban kellett volna találkoznunk, a két szervezetnek jóval előbb kellett volna véleményt cserélni, a mostani idők nem kedveznek, nem ideálisak az időskorúak érdekfeltárására, nincs fogadókészség a politika, a Kormány részéről.

A szervezet 23 éve működik, de nem eléggé ismert, az érdekfeltáró palettán több közösség is megjelent, klubszerűen működők, kulturális szerveződések, körök és ezek tevékenységének koordinálása, összefogása egy mederbe terelése lenne az ideális.

Jól tudjuk, hogy TERVEZNI KELL a „munka utáni életet”. A KÖZÖS FELLÉPÉS szükséges a nyugdíjasok képviseletéhez. El kell érni a SZOCIÁLIS BIZTONSÁG fenntartását, biztosítani a nyugdíj feltételrendszerét. Biztosítani kell a KÖZÖSSÉGHEZ VALÓ JOG (klubműködés, intézményrendszer) gyakorlásának lehetőségeit az ÉRTELMES és ÉRTÉKES ELFOGLALTSÁGHOZ VALÓ jog gyakorlásának feltételeit, a RÓLUNK ALKOTOTT KÉP valós kialakítását.

Az elmúlt 4 év tapasztalata, hogy nem kezelt partnerként a kormány, az Idősügyi Tanács nem elégséges és hatékony fórum és ma nem működik intézményesen (egypárti), nincs média felület. Nehéz helyzetben van a NYOK is, a hitelesség a legfontosabb. A behatárolt működés feltételekkel, pénzhiánnyal küszködve kell tevékenykednünk. A teendőnk: megváltoztatni a NYOK működését, megvalósítani a tagszervezeti tevékenységet, egybetartani a közösségeket.

A jelenlévők figyelmébe ajánlotta a NYOK szolgáltatásai, programszervezési jártasságát. Javasolta, hogy vegyül igénybe az ÉLETET AZ ÉVEKNEK szolgáltatásait.

Arra hívta még fel a figyelmet, hogy a meglévő együttműködés nem elégséges, de fontos a partnerség.Ritzl Ferenc szót adott Forgony Ferencnének, aki a net-en körözött és a nyugdíjakról, nyugdíjasokról szóló felhívást olvasott fel. Dr. Hegyesiné Orsós Éva az ilyen felhívások óvatos értelmezésére hívta fel a figyelmet, mert sokszor szembe akarják állítani az ilyenekkel, a társadalom különböző csoportjait. Dr.Marosi János is arra utalt, hogy már 2 éve forog a világhálón ez a tartalom, óvatosan kezeljük.

Bukta Tibor az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet, a jelenleg pályán lévő csapatok között jelentős ellentét feszül.

Ritzl Ferenc egyetlen lehetőségként az „összefogás minden szinten” elv érvényesítését emelte ki, majd felkérte Árva Jánost tájékoztatója megtartására.

A továbbiakban Árva János, az MKKSZ Elnöke adott tájékoztatót.Elmondta, hogy az egyre pontosabb tagnyilvántartásunk, mintegy 1000 fő a regisztrált nyugdíjas tagunk. Folyik a Programban meghatározott feladatok végrehajtása (új típusú demonstrációk, tagszervezés, területi tanácskozások, képzések), a testületek terv szerinti munkavégzése.

Ezután Gozman Józsefné, az MKKSZ ONYT társelnöke adott tájékoztatást az MKKSZ tagnyilvántartásáról és szabályzatáról, és a nyugdíjas szervezeteink bemutatása az MKKSZ Honlapon.Gozman Józsefné elmondta, hogy tagjaink 288 alapszervezetben dolgoznak. A kialakított program komplex, aktív és a nyugdíjas tagság nyilvántartására is. alkalmas. Az ONYT levelezőrendszerére és az MKKSZ Honlapjára is felhívta a figyelmet. Itt már bemutatkozott három nyugdíjas MKKSZ szervezet, a Senior Klub Szeged, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MÁK és a Baranya megyei Önkormányzat nyugdíjas szervezete is. Továbbiakban is várjuk az ilyen és hasonló anyagokat. Kiemelte, hogy az ONYT öt bizottsága már az eltelt egy év alatt is kiemelkedő munkát végzett, melyről tagjaink a levelező rendszeren keresztül tájékozódhatott.

Ritzl Ferenc tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2014. november 28-án elfogadott és az MKKSZ elnöksége által 2014. április 10-én jóváhagyott ONYT SZMSZ 32. pontja alapján a szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a tanácskozás a téma megtárgyalását megelőzően dönt. Ezért szavazásra tette fel a kérdést, mely szerint ha a személyi javaslatokban nincs vita, akkor nyílt szavazással döntenek. Ezt elfogadták.Ezután sor került az MKKSZ ONYT Elnökség tagjainak és az MKKSZ OV póttagjainak választására.

Árva János felkérte a Jelölő Bizottság elnökét, Dr. Kádár Ilonát, hogy ismertesse a bizottság munkáját. Dr. Kádár Ilona elmondta, hogy megtörtént a személyes elbeszélgetés, a jelöltek vállalják a felkérést, kettős jelölés nincs. Árva János az ONYT társelnökének javasolta Gozman Józsefnét és Ritzl Ferencet. A tanács egyhangú 21 igen szavazattal választotta meg társelnöknek mindkét jelöltet. Az ONYT Elnökség tagjának javasolta Csonka Bélát, Forgony Ferencnét, Horváth Sándornét, dr. Márkus Istvánt, Kondor Árpádnét, Tóthné Merth Bernadettet, Weisz Zoltánt valamint a már megválasztott társelnököket. A tanács 20 igen szavazattal 1 tartózkodással az Elnökség tagjait megválasztotta a jelölteket.

Árva János az MKKSZ OV póttagjának javasolta megválasztani Zombor Istvánnét, és  Lencsés Ferencnét. A tanács 21 igen szavazattal az MKKSZ OV póttagjait megválasztotta. Árva János megköszönte az előkészített alapos munkát, gratulált a megválasztottaknak, jó és eredményes munkát kívánt.

A következő napirend keretében dr. Márkus István az ONYT Jogi Bizottságának Elnöke tett javaslatot a „Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány” Alapító Okiratának módosítására. Dr Márkus István megfogalmazta a tanács kezdeményezését: a nyugdíjasok is kerüljenek be a „kedvezményezetti körbe”.A tanács egyhangú szavazással (21 igen szavazattal) elfogadta az Alapító Okirat módosítására irányuló kezdeményezést.

Hozzászólásában dr. Marosi János az MKKSZ SZÜB elnöke bejelentette, hogy az Alapító Okirat módosítása az MKKSZ OV hatáskörébe tartozik. Ritzl Ferenc az elnökség feladataként határozta meg a kezdeményezés OV elé terjesztését.

Ezután Csonka Béla ONYT SZB elnök tájékoztatót tartott az MKKSZ ONYT 2014.09.17-19.-e között megtartásra kerülő Szakmai Képzési Programról.Csonka Béla megköszönte a program összeállításához nyújtott segítséget és reményét fejezte ki, hogy a képzés jó alkalom lesz az elképzelések formába öntéséhez, meghatározásához, a tanács jövőben tevékenysége eredményességének elősegítéséhez.

Végül Gozman Józsefné tájékoztatta az ONYT tagjait, hogy novemberben várhatóan megtarjuk az MKKSZ létrejöttének 25 éves jubileumi ünnepségét, ebben az ONYT is szerepe lesz.

Csonka Béla
MKKSZ ONYT elnökség tagja


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában