Ülésezett az MKKSZ Szervezési és Ügyrendi Bizottsága

Nyomtatás
Megjelent: 2014. máj. 29. csütörtök

Az MKKSZ Szervezési és Ügyrendi Bizottsága (SZÜB) dr. Marosi János elnök vezetésével 2014. május 22-én megtartott értekezleten az új Polgári Törvénykönyv 2014. márciusában hatályba lépett rendelkezéseinek megfelelően készítette elő az MKKSZ Alapszabály módosítára vonatkozó előterjesztést. Az Elnökség várhatóan a legközelebbi ülésén vitatja meg a javaslatot.

Gozman Józsefné, dr. Marosi János, dr. Sárfi Ildikó


Az új Ptk. igen sok módosításra készteti a szakszervezeteket. Új fogalmak és új szabályok jelentek meg, melyekhez alkalmazkodni szükséges. Nem csak az egyesületekre vonatkozó szabályok érvényesek ránk, hanem a jogi személyekre – eddig csak a társaságokra vonatkozó – előírások is. Az Alapszabályt sok helyen kell megváltoztatni, pontosítani szükséges például a vezető tisztségviselők körét és felelősségét, a Felügyelő Bizottság létrehozását, a testületek hatáskörét, összehívását, a testületi döntések szabályait, a tagfelvétel helyét, a távszavazást, a határozatok kihirdetését és megtámadhatóságát, stb.

A SZÜB elnöke minden egyes témakörben utalt az új Ptk.-val való kapcsolatra, és arra hogy mely szabályozásnál tér el az Alapszabály a törvénytől. Szokatlan, de most – néhány korlátozással – eltérhetünk a törvényben rögzített szabályoktól. Most nem törekszünk az Alapszabály átfogó módosítására, elsősorban a tagdíjrendszer módosítása és az új Ptk.- hoz való igazodás a cél. Csak néhány esetben tértünk el ettől, így most javasoljuk rétegszervezetek eddig hiányzó szabályozását.

Az új számviteli szabályokhoz kell igazítani a tagdíj rendszert. Az összes befizetett tagdíjnak meg kell jelenni a költségvetésben, ez jelenleg nincs így. Az új tagdíjrendszer költségnövekedéssel és munkatöbblettel fog járni, de csak így teremthető meg a törvényes helyzet. A személyi és anyagi feltételeket meg kell teremteni ehhez. Vita volt arról, hogy a nyugdíjasok tagdíja hogyan jelenjen meg a központi költségvetésben, megoldást feltehetően az Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB) tud majd tenni.

A több órás tanácskozáson néhány helyen a SZÜB módosította az elnök által előkészített igen alapos előterjesztést. A vita után elkészült az MKKSZ Elnökség elé terjesztendő változat.

Az MKKSZ Alapszabályának módosítása az Országos Választmány hatásköre, melyre ez év november hónapjában kerülhet sor.

Gozman Józsefné