Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Magyar Államkincstár (MÁK) Nyíregyháza MKKSZ alapszervezet nyugdíjas tagságának Egyesületként is működő szervezete 2014. február 25-én megtartott értekezletéről

Nyomtatás
Megjelent: 2014. március 24. hétfő

Az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MÁK Alapszervezetéhez tartozó jelenleg 35 főt képviselő nyugdíjas tagjaink az aktív jogviszonyt követően is kapcsolatban maradtak volt munkatársaikkal. Ebben szerepe volt annak is, hogy előbb Nyugdíjas Klubot alakítottunk, majd 2005 évtől, immár 9 éve Egyesületi keretek között végezzük tevékenységüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MÁK alapszervezetéhez való tartozást a közös programokon való részvételünk, a MÁK vezetésével való közvetlen kapcsolattartásunk és az MKKSZ Alapszabálya szerinti tagdíjfizetésünk is alátámasztja.

Kondor Bertalan MKKSZ MÁK alapszervezet titkára, Négyesi Miklósné Egyesületi Elnök, Tóth Béláné Egyesület Titkára


A 2014. febrár 25-én megtartott beszámoló értekezletünkön részt vett Kondor Bertalan  alapszervezetünk titkára is. Az Egyesületünk Titkára Tóth Béláné a köszöntő szavak után tájékoztatta az értekezlet résztvevőit az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Titkári Tanács 2014. febrár 13-án megtartott értekezletéről. Tájékoztatást adott  Boros Péterné Főtitkár, Fehér József SZEF Alelnök, Tornyi Lajosné PEB elnök, Fedics István a Fiatalok Képviseletének alelnöke és Gozman Józsefné a Nyugdíjas Tanács társelnökének,  valamint Timkó József Megyei titkárnak tartalmas és irányt mutató előadásairól. Azt, hogy nyugdíjas tagjainkat ezen az értekezleten képviselhettük és információt kaphattunk az MKKSZ akcióiról, programjairól, a szakszervezeti tagság érdekében végzett munkáról és képviseletéről mindenképpen pozítivan értékelhető. A méltató szavakat követően az Egyesület Elnökeként számoltam be az elmúlt évi munkáról, és az idei év programjáról terveiről.

Beszámolómban többek között kiemeltem:

„Mi is történt 2013-ban?   Azt is mondhatnánk, hogy semmi különös, tettük a dolgunkat  aztán amikor elővettem  a már évek óta rendszeresen vezetett eseménynaplót,  és  megnéztem a fényképeket, kiderült, hogy ez az év sem telt hiába.  Mert bár évről-évre nem fiatalodunk, mégis  igyekszünk  haladni az előre meghatározott utunkon.  Rendszeresen  találkozunk, ahol megbeszélhetjük ügyes-bajos dolgainkat, ahol egy kicsit odafigyelhetünk egymásra, ahol tájékozódhatunk  a világ és szűkebb pátriánk dolgairól, ahol érezhetjük, hogy fontosak vagyunk egymásnak.  S ha talán  évről-évre egy kicsit nehezebben sikerül egy - egy rendezvény megszervezése, utána mégis örülünk annak, hogy ott voltunk, s megint gazdagabbak lehettünk egy élménnyel.  

Minden beszámolóban említést teszek arról, hogy milyen bölcs döntés volt az, hogy 2005-ben  létrehoztuk az egyesületet. Csak egyesületként működve van lehetőség arra, hogy megkapjuk  a támogatók adójának  1 %-át.  A pénzügyi beszámoló tartalmazza, hogy milyen jó, hogy sokan ajánlották fel az 1 %-ot. Ezt a felajánlóknak ismeretlenül is köszönjük.  Az előző évekhez hasonló szép karácsonyi ünnep megrendezéséhez pályázatot adtunk be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Pályázni is csak egyesületként lehet. Ezekre a támogatásokra nagy szükségünk van, mivel a volt munkáltatónk nincs abban a helyzetben, hogy támogasson minket.  Nehézséget jelent a feladataink megvalósításában az a tény, hogy már nem rendelkezünk egy önálló klubhelyiséggel.  Emiatt a klubfoglalkozások számát is  redukálni kellett havi egy  alkalomra, amikor  a MÁK nagyteremében összejöhetünk. Mi ezt a lehetőséget is köszönettel vesszük. Miután nincs egy saját klubszobánk, így a régebben bevált  programjainkon is változtatni kellett egy kicsit.

Havonta egyszer, minden hét első keddjén van klubfoglalkozás. A klubfoglalkozásokon egy-egy aktuális esemény megtervezése, vagy méltatása, kötetlen beszélgetés, a nyugdíjasokat érintő programok, lehetőségek ismertetése hangzik el.

Nyugdíjas egyesületünk tagja a Városi Nyugdíjas Szövetségnek, ahol negyedévenként kapunk tájékoztatást az aktuális programokról.  Ezek a programok sok jó lehetőséget biztosítanak a kultúra, az egészségügy és a testmozgás területén. S itt kiemelném a  lehetőség szót.  Ezekkel a  lehetőségekkel élni  kellene. Itt szeretném felhívni a figyelmet a kapcsolattartás  fontosságára. A klubfoglalkozásokon szoktunk megemlékezni ünnepeinkről  kötetlen beszélgetés formájában, vagy a témához illő vers felolvasásával

Figyelmet szentelünk az egészségünk megőrzésére, a betegségmegelőzésre,  valamint  a nyugdíjasokat fenyegető veszélyekre.   / rendőrségi esetek/

A szokásos klubfoglalkozások közül az elmúlt  évben is igen hangulatos volt az újévköszöntés  A szép számmal megjelent klubtagok itt pezsgővel és egy kis házi sütivel kívántak egymásnak boldog új évet.

Március 5-én tartottuk meg  a beszámolót  az előző évről, tájékoztattuk a tagságot a pénzügyi helyzetünkről, valamint ismertettük a munkatervünket.  A klubdélután második részében farsangoltunk. Elfogyasztottuk a finom farsangi fánkos estebédet, majd vidám hangulatú tombolasorsolás következett.

Március  19-én a Botanikus Kertben tettünk sétát. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de  heten a bátrabbak közül ott voltunk és nem bántuk meg.

Május 21-én a Városi Szövetség rendezésében  9 fő részvételével erdei sétán  vettünk részt . Az erdei tornapályától sétáltunk ki Sóstóra. A bátrabbak még vissza is gyalog jöttek.  Akik ott voltunk igen jól éreztük magunkat, s azzal a jóleső érzéssel tértünk haza, hogy tettünk valamit az egészségünkért.

Június 5-én  kirándultunk a Tisza tóhoz, -  17 fő vett részt a kiránduláson, s bár az időjárás induláskor elég szomorú volt, napközben jóra fordult, s mi  örültünk, hogy láthattuk az ország  hatalmas mesterséges tavát a csodás élővilágával együtt. A kellemes kirándulást egy közös ebéddel koronáztuk meg a vadkacsákkal körülvett  hangulatos  vendéglő kertjében Poroszlón.  

Augusztus 29-én egy speciális sóstói erdei sétán vettünk részt,  megismerkedtünk egy nagyon egészséges gyaloglási móddal a nordik wolking  gyaloglással.

Szeptember 10-én  ismét kirándultunk.  Az  utunk Romániába vezetett.  Voltunk Nagybányán, ahol a város szépségein kívül megnézhettük a híres  ásványtani múzeumot./csodálatos volt/.  Ezután mentünk Koltóra, ahol megnéztük a kastélyt, bár bemenni nem lehetett,de a kastélyparkban készítettünk fotókat. Koltó után  Dióshalom következett. Itt van  világ legmagasabb fatemploma, amely 1721-ben épült. Ez is egy tartalmas, szép kirándulás volt.

Szeptember 24-én volt a városi nyugdíjas találkozó a Városi Szövetség rendezésében, az erdei tornapályán.  Az esős, hűvös idő ellenére 9 fő vett részt ezen a rendezvényen, ahol Kósa Timea alpolgármester is köszöntött bennünket. A bátrabbak ügyességi játékokban is részt vehettek.

Október 2-án  az Idősek Világnapja alkalmából szervezett  ünnepségen vehettünk részt a Bem József iskolában, ahol hasznos egészségügyi előadás /a csontritkulásról/, volt   egészségi állapot felmérés,  a rendezvény végén Straub Dezső és Petneházi Attila   színművészek  szórakoztatták a jelenlévőket.

Október 4-én szinházban voltunk Tamási Áron „Énekesmadár „ című székely népi játékát láthattuk.

November 12-én  szellemi vetélkedőn  versenyeztünk.  A csapattagok  Tóth Béláné, Hámornyik Mihályné és jómagam voltunk. Ez volt az első alkalom, amikor mi is indultunk a vetélkedőn, s nem kis büszkeséggel jelentem, hogy  harmadik helyezést értünk el.  A téma  Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Váci Mihály, Benczúr Gyula Nyíregyháza híres középületei, szobrai, mai művészei.

November 21-én  ismét szinházban voltunk  „”Lenni, vagy nem lenni” című darabot láttuk. December 17-én volt a már hagyományos  Karácsonyi klubdélután.  Ünnepségünkre meghívtuk a Hivatalvezetést is, őket Miczinkó Andrásné gazdasági vezető képviselte.  Az ünnepi köszöntő után  néhány klubtársunk egy-egy karácsonyi verset olvasott fel, majd közös énekléssel tettük igazán meghitté az ünnepünket.  Ez alkalommal köszöntöttük a 2013-ban kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő klubtársainkat is.  Ezután kötetlen beszélgetés közben fogyasztottuk el az ünnepi ebédet. Az összejövetel végén átadtuk a karácsonyi ajándékcsomagokat.

Az év utolsó rendezvénye december 27-én  volt.  A Városi Szövetség rendezésében színvonalas szép  óévbúcsúztató – újévköszöntő ünnepség volt a Kodály Zoltán Általános Iskolában  Ezen ünnepség keretében köszöntöttük  a 90 és 80 éves kerek évfordulós szépkorúakat.

A múlt évben volt egy nagyon szomorú esemény is, kedves klubtársunk aki kezdetektől lelkesen részt vett a klubunk életében elhalálozott. Ez a haláleset is megerősít abban, hogy milyen nagy szükség van egy ilyen közösségre. Amikor megtudtuk,  hogy  kórházba került, felváltva mentünk  és  látogattuk, próbáltuk elviselhetőbbé tenni végső napjait.  

A múlt évről szóló beszámoló kapcsán  a létszámunk alakulásáról is említést kell tennem.  Taglétszámunk december 31-én 35 fő volt. Az átlag életkor 72 év.

Összegezve, úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest kellemesen és hasznosan töltöttük el együtt az időt. Programjaink anyagi fedezetét a tagok hozzájárulása és az adó 1 %-ának a  felajánlása tette lehetővé.

Záró gondolatként hangsúlyozom, hogy véleményem szerint jó dolog, hogy tartozunk egy közösséghez, ahol odafigyelhetünk egymásra, ahol jól érezhetjük magunkat ebben az egyre inkább  elmagányosodott érzelemszegény világban.

Az Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolómat követően Kondor Bertalan a MÁK Alapszervezet titkára adott tájékoztatást a szervezet kormánytisztviselőinek a bér helyzetéről, a leterheltségről. Megemlítette, hogy az egy főre eső számfejtési tételszám nagyon megemelkedett a közfoglalkoztatottak számával, ez is hozzájárul ahhoz, hogy kormánytisztviselőink túlmunkát vállava tudják csak teljesíteni a határidőben történő munkavégzést.  A szakszervezet életében viszont épülő tendenciákról számolt be. Már több mint 10 taggal bővült az alapszervezet létszáma. Ez évi programjukban többek között szerepel a május hónapban Csehországba tervezett kirándulás, melyre  nyugdíjas tagjainkat is invitálta, akik úgyanúgy mint az aktív tagok kedvezményes részvételi díj fizetése mellett vesznek részt.

A beszámoló értekezletünket követően a 2014. évi programok megbeszélésére, majd a közösen elfogyasztott ebéd után kötetlen beszélgetéssel és tombola sorsolással zártuk le a beszámoló értekezletünket.    


Négyesi Miklósné
Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei
Magyar Államkincstár Nyíregyháza
Nyugdíjas Egyesület elnöke


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában