Növény- és Talajvédelmi OSZT tervezett hozzászólása

Kedves Erzsike!

Sajnos egészségügyi okok és családi elfoglaltságok miatt nem képviseltette magát a Növény- és Talajvédelmi OSZT a május 25-én megtartott MKKSZ országos értekezletén, de szeretnénk egy rövid összefoglalót adni, hogy mi történt velünk az elmúlt egy évben.

Nézzük miből élünk:
- A 2012-es évben a reálbérek tovább csökkentek, miközben a cafetéria adóterhei növekedtek, így az általunk képviselt kormánytisztviselők életszínvonala folyamatos visszaesést mutatott és mutat már a 2013-as évben is. Ezzel tagságunk egyre távolabb került az évekkel ezelőtt meghirdetett életpálya-modelltől.
- Az évek óta tartó reálbércsökkenés mindenkit, de különösen a középfokú végzettséggel rendelkező, II. besorolású, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinkat sodorta szegénységbe.

„Valóban, a II. kategóriába sorolt pályakezdő bére több év munkaviszony után sem éri el a minimálbért..”

Véleményünk szerint szükség van a munkájukra, hiszen mérnöki munkabérrel adminisztrációs feladatokat végezni nagyon költséges. De ezzel a bérrel nem fogjuk tudni megtartani őket. A feladatokat viszont teljesíteni kell, hiszen azokat jogszabályok határozzák meg.

- Ebben a kérdésben pozitívumként kaptunk jelzést Nógrád megyéből, hogy a Munka Törvénykönyvesek ügyében a Kormányhivatal a jövedelmek rendezését tervezi.
Úgy tudjuk, hogy 2008. elején kaptak utoljára némi béremelést, de az akkori nettó jövedelmük több volt, mint a mostani. Reméljük, ezek az adatok meg fogják győzni a Kormányhivatal vezetőit.

 • Több éves Szociális Bizottságban eltöltött idő után tudjuk jelezni, hogy ma már a lakások megtartásában a munkáltatói támogatás devizahitel végtörlesztéshez adott munkahelyi kölcsönök visszafizetése is gondot okoz a legtöbb családnál.
 • Az alapélelmiszerek ára olyan mértékben nőtt, hogy a rezsi mellett az a második legnagyobb kiadás egy családi költségvetésben.
 • Egyre többen eseti szociális segélyt kérnek iskolakezdéskor, mert a gyermek „kinőtte a cipőjét”, és az egy főre eső jövedelem 25-30 ezer forint alatt van.
 • Az elmúlt év hozadéka, hogy egy-két megye kivételével a pótlékokat - vezetési és a képzettségi - elvették. A veszélyességi pótlék maradt meg több helyen, de nem egységesen a növény- és talajvédelmi hálózatban.

Javasoljuk, hogy Dr. Kardeván Endre államtitkárhoz - bemutatkozás mellett - ebben az országos kérdésben menjünk el. Ezt a látogatást az Állategészségügyi Szakszervezettel közösen tegyük meg.

Az itt kialakított álláspontunkat, valamint a hozzá tartozó, előteremtett fedezetet kommunikálhatnák együtt a KIM –el a megyei kormányhivatalok felé.

A bérkompenzáció tudjuk nagy eredmény, de nem oldja meg sem a pályakezdők, sem a nyugdíjba készülők problémáját. A bértábla felülvizsgálata és a nyugdíjkor eléréséig tartó kiterjesztése halaszthatatlanná vált. Aki elérte a besorolása utolsó fokozatát – dolgozik még 5-10 évet – és úgy éri el a nyugdíjas kort, hogy az utolsó 5 évben nem kapott bérfejlesztést, a jövedelme csökkent. Így nem számíthat tisztességes nyugdíjra, biztosnak hitt szerény megélhetésre.
Ha nem szeretnénk, hogy a köztisztviselők bérszintje is a pedagógusok, orvosok bérszínvonalára süllyedjen, akkor tennie kell valamit a munkáltatónknak, ebben az esetben a kormánynak.

2012 januárjában végrehajtott - a jogszabályban előírt mértéktől nagyobb mértékben történt – leépítés miatt tovább csökkent a hálózat létszáma úgy, hogy feladatai bővültek.

A 2013-as év sem kezdődött biztatóan, hiszen riadalmat okozott a 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat, amely további szervezeti átalakításokat és létszámleépítést vetített előre. Itt is szeretnénk megköszönni, hogy Főtitkár Asszonnyal együtt egy sikeres találkozó lebonyolítására volt lehetőségünk Dr. Zöld - Nagy Viktória helyettes államtitkárral.  

A járások kialakítása nem érintette a szervezetünket, de hatását éreztük. Az átszervezés miatt vesztettünk gépkocsikat, mobiltelefonokat, számítógépeket, laptopokat. Valamint megyei munkatársainknak részt kellett venni a kormányablakos ügyintézéssel kapcsolatos képzéseken, ami szintén nyugtalanságot és bizonytalanságot váltott ki.

Többen jelezték: A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok kapcsolata továbbra sem javult, a 2012-es évben sem sikerült teljes körűen egyeztetni az érdekeket. Különösen nem a szakmaiakat.

Szakszervezeti életünk:
Megkíséreltük a kormányhivatalon belül működő szakszervezetek összefogását a közös célok elérése érdekében Sopronban, amely kezdeményezés nem hozta az elvárt eredményeket. Több megyében erre az összefogásra még hajlandóság sem volt.

Egyre általánosabb a vélemény, hogy a szakszervezetben való maradásnak nincs sok értelme. A tagdíj is gyakran téma, sokaknak ez is komoly tétel, aminek felhasználását nem látják hatékonynak. A saját rész valóban a közösség megtartását szolgálja, mert máshonnan semmilyen támogatás nem érkezik ilyen célra. Több alapszervezetünk - a nehézségek ellenére - sikeres csapatépítést hajtott végre döntően az általuk szervezett programokkal (kirándulások, közös ebéd). Velencei alapszervezetünk 5 új taggal bővült.

Az MKK megalakulásával kapcsolatban továbbra sincs jó tapasztalatunk.  Úgy érezzük a tágság körében valóban gyengítette a szakszervezetek elfogadottságát, de sajnos nem ad helyette (mellette) érdemi érdekvédelmet, legalábbis ez nem érzékelhető. Sokan sajnos a szakszervezetek alternatívájaként fogadják el, tagsági díj nélkül, ami rendkívül megosztja a tagságot.

dr. File Beáta beszéde

MKKSZ Munkaügyi Országos Szakmai Tanács elnökének felszólalása

1. Illetménykiegészítés kérdése

A munkaügyi szervezet helyzete és megítélése a közigazgatási szervezetek között továbbra is speciálisnak tekinthető. A pénzügyi és gazdasági válság kezdete óta az addig is leterhelt szervezetre újabb nyomás nehezedett. Az elmúlt évek eredményei (már az is elég, ha csak a statisztikát figyeljük) bizonyítják, hogy a munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés, az álláskeresők elhelyezésének elősegítése, a közfoglalkoztatási programok eredményes működtetése terén helyt álltak a munkaügyi központban és kirendeltségeken dolgozó kollégák. A média a kormányzati eredményeket folyamatosan megjeleníti, de nem esik szó, nem kerülnek a figyelem középpontjába azok, akik a végrehajtás területén dolgoznak. A hatékony és eredményes munkát, a magas szinten meghatározott célkitűzések megvalósulását díjazni kell, az anyagi és erkölcsi jutalmazásra szükség van, különösképpen, hogy 2008. óta ez nem történt meg a szervezet dolgozói vonatkozásában. Továbbra sem fogadható el az a negatív hatású kormányzati döntés, amely alapján a Kttv. a megyei és helyi szervezetek között az illetménykiegészítés mértékét (ollóját) igen szélesre nyitotta az éves szinten több száz milliós pénzügyi kötelezettséget vállaló, a regisztrált álláskeresőkkel személyesen elszámolni köteles, a minőségirányítás területén is kíválóan teljesítő és partnerközpontú szolgáltatásokat folyamatosan működtető munkaügyi kirendeltségek hátrányára. Nem fogadható el és ezt folyamatosan hangoztatni is szükséges, hogy 2011. év óta az illetmények 10-25 %-os csökkenése a munkaügyi kirendeltségen dolgozókat méltatlan és hátrányos helyzetbe hozta.

Kormányzati szinten a probléma kezelésére nem kaptunk megnyugtató választ, illetve nem látunk törekvést a megoldásra. Egyetlen válasz érkezett, hogy a munkakör alapú bérezés várható 2014. évi bevezetése ezt a helyzetet, különbségeket meg fogja oldani. Már most úgy gondoljuk (látjuk), hogy az új illetmény rendszer bevezetése helyi szinten várhatóan nem fog megtörténni a jelzett időpontban. Mind az idei évben, mind jövőre azzal a ténnyel szembesülnek továbbra is a kollégák, hogy egy járási hivatalon belül, de más szervezeti egységnél, szakigazgatási szervnél dolgozó kollégák különböző béreket kapnak és továbbra is a legalacsonyabb a munkaügyi kirendeltségen dolgozóké. A járásba átkerülő polgármesteri hivatali dolgozók bérüket hozták magukkal, várhatóan lesz arra lehetőség, hogy a jövő évben is maradjon ez a bérük, továbbá az uniós programok helyi szintű végrehajtására foglalkoztatott kormánytisztviselők is megyei szintű besorolás alapján kapják az illetményüket. A dolgozók közötti bérfeszültséget tovább növeli, ha adott épületben kormányablak is működik, ügyfélszolgálati pótlékkal foglalkoztatott ügyintézőkkel.

Nem fogadható el az a magyarázat, hogy az ügyfélszolgálati pótlék az integrált ügyfélszolgálat és a két műszak miatt került megállapításra. Jelenleg vannak okmányirodák, akik szintén két műszakban dolgoznak pótlék nélkül, továbbá a munkaügyi kirendeltség is tekinthető integrált ügyfélszolgálatot ellátónak és itt kimutathatóan magas a túlórák aránya, átlagosan 9-11 óra (kimutathatóság ott működik, ahol a ténylegesen ledolgozott időt tartalmazza a jelenléti ív).

Úgy gondoljuk, hogy a munkaügyi szervezet mind a hazai, mind az uniós programok eredményes végrehajtásával bizonyított! A munkaügyi kirendeltségen dolgozó kollégák illetményének rendezésére még az idei évben megoldást kérünk! Átmeneti megoldásként illetményeltérítés lehetőségének (anyagi) biztosítása is szóba jöhetne.

2. Munkaügyi szervezet jövőképe

Munkaügyi szervezetre szükség van, várhatóan a szervezet továbbra is működni is fog, erről nincsenek kétségeink, hiszen minden uniós tagállamban a munkaügyi szervezetek nagy súllyal működnek. A munkaügyi szervezetben dolgozók munkájának fontosságáról és további működés kereteiről, azokról a szakmai anyagokról, tervekről, melyek előremutatnak és a fejlődést, fejlesztést, a létszám megtartását támasztanák alá, továbbá a helyi, területi szinten történő hatáskörök, feladatkörök megtartásáról nem rendelkezünk információval. Sok az elbizonytalanodott, fusztrált ügyintéző, a jó szakemberek folyamatosan hagyják el a szervezetet, a fiatalok sem maradnak sokáig. Közös érdek kell hogy legyen, hogy ezt a folyamatot megállítsuk! Ezért kezdeményezzük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkára dr. Czomba Sándor üljön egy asztalhoz az érdekképviseleti vezetőkkel és nyíltan, őszintén adjon tájékoztatást a munkaügyi szervezetet érintő szervezeti, hatásköri, létszámhelyzetet érintő esetleges jövőbeni változásokról.

3. Járási vezetőkkel történő együttműködés kérdése

A megyéktől jött visszajelzések alapján a többségi vélemények a járási vezetőkkel való jó színvonalú együttműködésről tájékoztatnak. A járási vezetők és a munkaügyi kirendeltségen dolgozók összehangolódását nehezíti, hogy a munkáltatói jogkör és a szakmai irányítás elkülönül, így sajnos vannak negatív tapasztalatok is, amikor a járási vezetők nem adnak vagy késve adnak át információkat, feladatokat, a munkaügyi kirendeltségek technikai, beszerzési és egyéb humánpolitikai problémáit nem tekintik sajátjuknak. A munkaügyi kirendeltségek vezetőinek több vezetőnek kell megfelelniük, melyek szintén többlet terhet jelent számukra.

4. KAB képzésre kötött tanulmányi szerződések hatása

A munkaügyi kirendeltségek dolgozói beiskolázásra kerültek a KAB képzésre. Vannak olyan dolgozók, akik szívesen váltanának és azért jelentkeztek a képzésre, a többség azonban azért kötötte meg a tanulmányi szerződést, mert az előzetes tájékoztatók, a munkaügyi OSZT által tartott őszi fórumon a KIM képviseletében az hangzott el, hogy a munkaügyi kirendeltségen dolgozóknak mindenképpen ajánlott a képzésen való részvétel. Kérdés továbbra is az, hogy a KAB képzésben résztvevő munkaügyi kirendeltségen dolgozókat a kormányablakok felállítását követően kötelezik-e azonnal a munkahely váltásra és akkor mi lesz a munkaügyi kirendeltségi létszámokkal, az üres státuszok feltölthetők lesznek? Továbbá szakmai szempontokat is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan kirendeltségek, ahol a dolgozók 50 %-a KAB képzést végzi, milyen hatással lesz ezen kollégák egyidőben történő távozása a kirendeltségről, mit fognak tenni a kirendeltségek munkaerő-piaci szempontból amúgy is nehéz téli hónapokban. Az érdekképviseleti vezetők e kérdéskörben rövid időn belül kérnek egyeztetési lehetőséget a KIM képviselőjével.

Veres Ildikó beszéde

Tisztelt Országos Értekezlet!
Kedves Kolléganők!
Kedves Kollégák!

Hallgatva a beszámolókat, úgy ítélem meg, hogy nagyon hasznos információk birtokosai lehettünk. A beszámolók között építő, éltető információkat kaptunk, ugyanakkor a szakszervezeti célok megfogalmazása és az azok elérése érdekében korábban megfogalmazottak szükségességének megkérdőjelezése elkeserítő, legalább is számomra az.

Két témával szeretnék röviden foglalkozni. Egyik a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók helyzete, a másik pedig az alapítványi tevékenység, a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány kapcsán.

Minderre azért érzem magam felhatalmazva, mert egyrészt megyénkben 12 olyan alapszervezet működik, amely az ápoló-gondozó otthonokban, a gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben alakult, másrészt az alapítvány létrehozásának gondolata is a megyében fogant, és anyagi alapjainak megteremtéséből is eredményesen vettük ki részünket.

Tisztelt Értekezlet!

A szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó kollégáinkkal kapcsolatunk mondhatni teljes és folyamatos, ami az asztal mindkét oldalán ülőkre vonatkozik.

A titkárok és elnökök részvételével létrehoztuk az MKKSZ Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Országos Szakmai Tanács Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatát, a megyei titkár tagja volt a megyei önkormányzat hasonló nevű bizottságának, de részese volt az intézményvezetők pályázatát elbíráló háromtagú bizottságnak is.

Helyzetükkel rendszeresen foglalkozunk a Titkári Tanácson, sőt a nagyrendezvényeken is. Pl.: az elmúlt egy évben három alkalommal rendeztünk 120-170 fős szakmai, érdekvédelmi konferenciákat Boros Péterné főtitkár asszony és Fehér József SZEF alelnök úr részvételével.  Mindenki láthatja tehát, vélelmezheti, hogy véleményünk megalapozott.

Első  megállapítás kollégáinkról, hogy az itt dolgozók az ország mostoha gyermekei. Ez egy elszegényedő foglalkozói kör. Anyagi, erkölcsi megbecsülésükről sohasem hallani. Arról viszont annál gyakrabban, hogy létszámukat csökkentik. A racionalitást nélkülöző ide-oda, át- és visszaszervezésük, folyamatosan bizonytalanságban tartja őket, pedig ezek a kollégáink azokról gondoskodnak, akikről senki sem akar, vagy nem tud. Terheik arányosan nőnek anyagi ellehetetlenülésükkel, működési költségeik csökkenésével.

Mindezek ellenére gyakran előfordul, hogy munkájukhoz szükséges dolgot (mosószert, fertőtlenítőszert és mást) sok esetben nélkülöző, pénzügyileg ugyancsak kifeszített háztartásukból biztosítják, mint ahogy nehéz intézményi munkájuk mellett, az otthoni kertben termelt gyümölcsöt, zöldséget is visznek a gondozott időseknek és gyerekeknek.

Az idő múlása miatt a továbbiakban csak felsorolásszerűen világítok rá az áldozatos munkát végzők problémáira:

 • szégyenletesen alacsony bérük mellett megszűnt minden béren kívüli juttatás,
 • feszültséget teremt az intézményekben a három foglalkozási forma és a különböző javadalmazás, a bértáblában összecsúszott a szakmunkás minimálbér a főiskolát végzettek bérével, természetesen nem a szakmunkás minimálbér a magas,
 • ha helyzetük nem lenne tragikus, soha sem hasonlítgatnék. Érdekükben azonban elkerülhetetlen és korrekt ezt megtenni. Milyen szempontok alapján érdemel nagyobb megbecsülést az a kórházi dolgozó aki másod, harmad magával gondoskodik egy műszakban 15-20 pszichésen egészséges, sokszor önellátó betegről, mint mondjuk  Tarpa Ápoló Gondozó Otthonban az az egy műszakban dolgozó 4 fő, aki 84 értelmileg sérült, magát ellátni képtelen, állandó felügyeletet igénylő gondozott életét segíti, igyekszi szebbé tenni. Valamennyien tudjuk, hogy Kislétán, Mándokon, Hodászon, Gacsályban, Mérken, Tiborszálláson, Nyírteleken, Győrtelken is hasonló a helyzet, de ugyancsak idesorolhatjuk a gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményeket is Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza esetében is Talán nem túlzok: országosan, az egész ágazat segítségért kiált,
 • elfogadhatatlan, igazságtalan az intézmények differenciált állami támogatása,
 • ismerem az OKÉT-ban született legutóbbi megállapodást, meg is küldtük alapszervezeteinknek, mégis állítom, a bérkompenzáció szemfényvesztés, hiszen épp az anyagilag megnyomorított legszegényebb, munkavállaló visz haza ezrekkel kevesebbet a 2012. évi decemberi bérétől./Lett volna egyszerűbb, hatékonyabb megoldás, ha a szándék komoly/.
 • Nemcsak koldusbotra jutnak ezek a családok, pszichésen is károsodnak a munkavállalók, hiszen
 • ma már nem csupán a krízisproblémák megoldása során, hanem az általános viszonyok (bér, munkateher, munkakörülmény, bizonytalanság) miatt is nőttek a lelki és idegi terhek, ami egészségromboló,
 • a folyamatos és magas szintű stressz a kiégés veszélyét hordozza magában,
 • a szakmai képzés, az új ismeretek és kompetenciák megszerzésének elismerése megszűnt.

Nem sorolom tovább a nemcsak a közszolgáltban ismert problémák sorát.  Az értelmetlen átszervezések hatásait, mert legalább utalással szeretnék rámutatni arra, mivel lehet elkerülni a szakmai és szociális válságot ezen a területen. Mi lenne a gyors segély, akár egy értelmes garanciákat is tartalmazó sorolásban is.

Ha a fenntartó, a gazda, azaz az állam el szeretné kerülni, hogy az ágazat a szó igazi értelmében koldusbotra jusson (ápolt és gondozó, de még az épületek egy része is), ne csak az ott dolgozók szívére, kötelességtudatára, az ápoltak iránti szolidaritására alapozzon, hanem

 • az áldozatos munkájuknak és munkaterhüknek megfelelő bérezést vezessen be,
 • rendezni kell a cafetériát és béren kívüli juttatásokat (egységesíteni a közszolgálatban), a munkaruházat és lábbeli kérdését,
 • legalább a 2012. januárig kapott támogatást vissza kell állítani az új ismeretek megszerzésének elismerésére,
 • rendezni szükséges a pótszabadság, kedvezményes nyugdíjazás kérdését,
 • a munkaterhek csökkentése érdekében át kell tekinteni a létszámhelyzetet, nem kellene megvárni míg tragédiák történnek,
 • egységesíteni kell az állami támogatás mértékét,
 • a családok és az ellátottak érdekében támogatni szükséges a regenerálódást.


Mindezen célok elérése érdekében új alapokra kell, szükséges helyezni az OSZT működését is.

Az alapítvánnyal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy örülök és értékelem a korrekt kuratóriumi és elnöki változást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tisztségviselők támogatjuk a feladat-összevonással kapcsolatos előzetes és várható döntéseket.

Fehér József, a kuratórium elnöke minden bizonnyal új lendületet ad a kuratórium és az alapítvány tevékenységének, ami tovább gazdagítja a tagtársainkkal való törődést, növeli az MKKSZ presztízsét.

Ebben is számíthat ránk!

Tisztelt Értekezlet!

Sokat várok a szakszervezetek jövőbeni együttműködésétől, integrációjától. Ez előremutató. De addig is, míg ez megtörténik, van tennivaló!

Tagjaink  a szakmai sikerek mellett, életviszonyaik javulását is várják és remélik. Ennek elérése legyen a célunk!

Köszönöm a figyelmüket.

Horváth Sándorné (beszéde)

Kedves Kollégák!
 
Köszönöm az elismerő szavakat!
Amíg az Elnök Úr ismertetését hallgattam eszembe jutott néhai Főtitkár Asszonyunk Prieszol Olga egyik mondata.
Talán "összetartáson" voltunk valahol, és a "jól értesült" férfi kollégáink a női munkatársakról beszéltek, mire Olga Asszony haragosan megjegyezte: vegyétek tudomásul, hogy a nőknek nincs múltjuk, majd rövid hezitálás után hozzá tette - legfeljebb munkásmozgalmi múltjuk lehet.
Ennek a múltnak ismertetése történt meg most, így jár az aki 20 éves korában kezdi el a szakszervezeti munkát, annak a "múltja" is hosszúra sikeredik.
Azzal folytatnám a – búcsút - hogy nem búcsúzom, hiszen maradt még szakszervezeti feladatom, O.V tag vagyok és a Megyei titkári tanács megbízásából, a Nyugdíjas Tanács tagjaként fogok tovább tevékenykedni.
 
Kívánom, hogy a jövőben dolgozzunk tovább jó egészségben, eredményesen és sikeresen

Érted, Értem, Értünk   Így legyen!        Köszönöm a figyelmet.


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában