Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa (ONYT) 2013. november 28-án tartotta az évzáró értekezletét

Nyomtatás
Megjelent: 2013. december 10. kedd

Az MKKSZ ONYT 2013. november 28-án megtartott értekezletén részt vett Boros Péterné MKKSZ főtitkár, Árva János MKKSZ elnök, Tornyi Lajosné MKKSZ PEB elnök és Dr. Marosi János az MKKSZ elnökség tagja, a SZÜB elnöke. Gozman Józsefné és Ritzl Ferenc ONYT társelnökök elnökletével megkezdett értekezleten az elfogadásra javasolt napirendek megtárgyalása előtt néma felalállással tisztelegtünk elhunyt tagtársunk Bokor Domokos emléke előtt.  Az első napirend keretében Boros Péterné Főtitkár az MKKSZ vezetésének elvárásairól, az ONYT szervezetének működési és érdekképviseleti tartalmi lehetőségeiről tájékoztatta a tanács tagjait. Megállapította, hogy jó kezdeményezésnek bizonyult a rétegszervezet tevékenységének megújítása. Elmondta, hogy most nem könnyű a munkavállalóknak kiállni érdekeikért, mert a politika szinte „belopódzott” a hivatalokba, így aztán hat éve nem történt semmi, zsákmányrendszer alakult ki. Várhatóan az irányadó szabályozás kivált majd pozitív dolgokat a „munkakör értékalapú” díjazás kerül bevezetésre és ez hozhat jó irányú változást. Mit tehet az MKKSZ?   Most a gyors reagálású demonstrációk ideje jött el, az azonnali reagálás, a jelenlét a médiában, közlés a kormányzat felé a feltárt követelésekkel (20 %-os illetményalap növelés), elvárásokkal.  A következőkben az MKKSZ forráslehetőségeit taglalta (EU-s támogatás), mérlegelve, hogy amennyiben a 2014.évi tagdíjbevétel ezt lehetővé teszi, forrással támogatja az ONYT képzési szándékait.  Szólt még a Fiatalok Képviselete tevékenységéről és az ONYT-vel való együttműködési szándékáról. A közelgő ünnepi alkalmakra tekintettel megnyugvást hozó időszakot, jó gondolatokat, kellemes ünnepeket és egymásra figyelést kívánt.

 

A második napirend keretében az  MKKSZ szerveződési körébe tartozó alapszervezetek és Civil szervezetek szakszervezeti taglétszámának a  felmérésről számolt be Csonka Béla a Szervezési Bizottság és Weisz Zoltán a Civil Kapcsolatok Bizottságának az elnöke.


Csonka Béla tájékoztatta a tanácsot, arról, hogy a beszámolás időpontjáig 900 fő nyugdíjas szakszervezeti tagot sikerült névjegyzékbe foglalni és ez a szám csak növekedhet. Az MKKSZ teljes létszámához viszonyítva is hangsúlyos rétegszervezet vagyunk, és ezt tényként kell elfogadnunk és figyelembe venni az MKKSZ céljainak, feladatainak tervezésénél, megvalósításánál. Végül megköszönte a megyei titkár kollégái segítségét, munkahelyi szervezeti vezetők együttműködését.


Weisz Zoltán a CKB elnöke szóbeli tájékoztatójában viszont elmondta, hogy a nem MKKSZ tag nyugdíjasok klubjai, tevékenységi közösségei nem kerülhettek feltérképezésre, jelentős nyugdíjas létszám lappang az MKKSZ szerveződési körében az ország területén. Együttműködést szorgalmaz a megyei titkárokkal, közös fórumok, értekezletek keretében. Elmondta, hogy a CKB  levelet intéz a Főtitkárhoz kezdeményezve, hogy a titkári értekezletekre hívják meg az ONYT tagját.   A nem MKKSZ tag nyugdíjasokat be kell hozni a mozgalomba.  
Harmadik napirendként Csonka Béla az ONYT nyugdíjas tagjai érdekében az MKKSZ elnöksége által képviselendő feladatok meghatározásáról adott tájékoztatást, a tanács tagjainak írásban leadott javaslatainak a figyelembevételével. Elmondta, hogy az újjá alakulásunk pillanatában már rendelkezésünkre állt a megkeresett kollégák, kolléganők javaslat készlete a Kongresszusi ciklusra beütemezhető feladatokról, elképzelésekről. Ha tervezhetünk 2014-re, akkor gondoljuk át az alábbi, ugyan, csak elméleti alapvetést.


A most elfogadott SZMSZ-ünk 13. pontja alapján határozhatjuk meg költségvetési igényünket (az MKKSZ elnöksége határozza meg azokat a forrásokat, amit rendelkezésünkre tudnak bocsájtani) és figyelembe véve az MKKSZ eszközeit, ismert és felállított feladat-fontossági sorrendjét, csak reménykedhetünk a támogatást illetően.  


Összességben indítványozta, hogy KEVESET, VÉGREHAJTHATÓT, FINANSZÍROZHATÓT, EREDMÉNY CENTRIKUS FELADATOKAT határozzunk meg és vállaljunk be. A végleges formába öntés legyen az Elnökség feladata a 2014-es évre összeállítandó feladat-, rendezvény,- és munkatervében.


Hozzászólásában Kondor Árpádné az információtovábbítás fontosságát hangsúlyozta indítványozva, hogy ennek módja, rendszere legyen kidolgozott. Gozman Józsefné megoldást ajánlva bejelentette, hogy az ONYT levelezési rendszere majdnem 100 %-ban feltöltött, az információk elektronikus továbbítási lehetősége adott. dr. Márkus István arra hívta fel a figyelmet, hogy az ifjúság szolidaritás tudatát, ismeretét fejleszteni kell, a szakszervezeteknek feladata van abban, hogy ez tudatosuljon és az érdekfeltárásban, érdekképviseletben érvényesüljön. Árva János elmondta, hogy kezdeményező lépések vannak, nyitni kell az ifjúság felé. Dr Kádár Ilona arra hívta fel a figyelmet, hogy legyen dokumentálva a nemzetközi idősügyi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. Árva János az MKKSZ elnöke elmondta, hogy az előterjesztő alapos munkát végzett. Az ONYT működési költségeit a 2014. évi MKKSZ költségvetésben megtervezi az Elnökség. Megítélése szerin nagyobb ONYT rendezvény is támogatható. Jó gondolatnak tartja a „NYUGDÍJAS EMLÉKNAP” évenkénti megrendezését.     Gozman Józsefné kérte, hogy az Elnökség a 2014. évi tervezésnél vegye figyelembe az előterjesztés adatait, éreztesse azt, hogy szükség van reánk, nyugdíjasokra. Kérte, hogy a 2014. évi ONYT program összeállításánál a társelnöki előterjesztés és jelen anyag egybegyúrásra kerüljön.  


Negyedik napirendként került sor az ONYT 2013. évi munkájáról szóló beszámolóra Gozman Józsefné társelnök előterjesztésében. A terjedelmes írásbeli beszámolót szóban kiegészítette  azzal, hogy a 2013. június 19-én újjászervezett ONYT a közel öt hónapos működése alatt az újjászervezésről és a célként meghatározott feladatokról az MKKSZ elnökség Oroszlányban kihelyezett elnökségi ülésén, valamint a Nemzetközi tanulmányút alkalmával beszámolt.    Az ONYT egyhangú igen szavazatával a beszámolót elfogadta.


Ötödik napirendként az MKKSZ ONYT Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) és a munkabizottságok ügyrendjének előterjesztése volt dr. Márkus István a Jogi Bizottság elnökének előterjesztésében.   A felvetődött értelmezési, javítási indítványokat előterjesztőként befogadta, azok átvezetésre kerülnek. Dr. Marosi János a munkabizottságok ügyrendjét alapos munkának minősítette és jogi iránymutatással, ahol szükséges volt, azt kiegészítette. Az ONYT egyhangú igen szavazatával elfogadta az ONYT módosított SZMSZ-ét és az öt munkabizottság ügyrendjét.


Hatodik napirendként az MKKSZ ONYT 2014. évi programját Ritzl Ferenc szóbeli előterjesztésében tárgyalta meg a testület. Csonka Béla indítványozta, hogy az elnökség később és a 3. napirendi pont anyagával összefésülve fogadja el a 2014. évi programot.


dr. Márkus István szerint a tanácsnak meg kell ismernie a konkrét programot, mert csak annak ismeretében lehet konkrét elvárásokat megfogalmazni az MKKSZ irányában, illetve saját tevékenységünk medrét meghatározni.Gozman Józsefné a két anyag bizottság elnöki áttekintését, a részletes program közös kialakítását indítványozza. Ritzl Ferenc előterjesztőként a javaslatokat befogadva elfogadásra ajánlja az előterjesztést. A tanács egyhangú szavazással a előterjesztést elfogadta.


Hetedik napirendként az MKKSZ ONYT-nak az MKKSZ Országos Választmányba delegált tagjainak megválasztására került sor.  Forgony Ferencné, a Jelölő  Bizottság elnöke ismertette a javaslatot az OV tagjaira: Csonka Béla, Földes Imre, Kondor Árpádné, Tóthné Merth Bernadette és Weisz Zoltán személyére. A nyílt szavazás feltételei adottak voltak, a tanács egyhangú szavazással elfogadta a delegáltak névsorát.


Nyolcadik napirend keretében Kondor Árpádné a SZEB elnöke tájékoztatta a testületet a Szociális és Egészségügyi Bizottság eddigi működéséről és jövő évi feladatairól. A munkavégzés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az MKKSZ-en belül nincs másik olyan bizottság, amelynek tevékenysége megegyezne a SZEB tevékenységével, ezért az anyagok összeállítása, a javaslatok megtétele során nemcsak a nyugdíjasok, de az aktív munkavállalók szempontjait is figyelembe kell venni. 2013. évi feladatok közül elkészült az Egészség Zóna 1. száma, amely negyedévenként fog megjelenni. Ezt követően 5 pontban ismertette a SZEB javaslatait, amelyek az ONYT céljaival  és eljárásával kapcsolatos feladatokat tartalmazta. A tanács egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta.


A kilencedik napirend keretében Tornyi Lajosné az MKKSZ PEB elnöke az alapszervezetek és civil szervezetek nyugdíjas tagságát érintő szabályozási kérdésekről adott tájékoztatást.
 Az ONYT kommunikációs terveiről, elképzeléseiről, a tanács és a tagság szerepéről, feladatairól a tizedik napirendben Tóthné Merth Bernadette az ONYT Kommunikációs Bizottság elnöke azámolt be, melyet a tanács egyhangú szavazással elfogadott.


Ezt követően Gozman Józsefné és Ritzl Ferenc társelnökök megköszönték a tanács tagjainak a munkáját, a további feladatokhoz jó egészséget, folyamatos együttműködést kívánt. A közelgő ünnepi alkalmakhoz jókíváságokat fogalmaztak meg, majd berekesztették a tanácskozást.


Budapest 2013. november 28.


Merth Bernadette
ONYT Kommunikációs Bizottság elnöke


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában