NEM, NEM, NEM, és TALÁN IGEN

Megjelent: 2017. december 01. péntek

Az ORSZÁGOS KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS

ÜLÉSÉN ELMARADT AZ EGYEZTETÉS / JÖN A SZTRÁJK!

Amikor az OKÉT november 29-i ülése az NGM Szemere utcai könyvtártermében délután egy órakor összeült, szakszervezetünk honlapjáról, s a kibocsátott hírlevelekből már harminc órája ismert volt az MMKSZ ÖDOSZT döntése. Érdemi válasz, vagy a tárgyalások komoly folytatásának elmaradása esetére az Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa többlépcsős sztrájkot hirdetett 2018. január 12-től. Az ÖDOSZT Hírleveléhez katt ide

A tanácskozás eredetileg tervezett napirendjét kicsit felforgatta az élet, de a Kormányzati Oldal képviselői bizonyosan képben lehettek az aktuális helyzetről, hiszen a SZEF és az MKKSZ vezetői fél egytől sajtótájékoztatót tartottak az ülés helyszíne előtt, a Szemere utcai járdán.

Válogatás a sajtótájékoztató, illetve Boros Péterné délutáni szerepléseinek visszhangjából:

Az OKÉT ülését – amelyen a Munkavállalói Oldal képviseletében demonstratívan felvonult a SZEF, az ÉSZT, az MASZSZ, a Munkástanácsok vezetőinek szinte teljes köre – Simon István Attila munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár vezette a Kormányzati Oldalt, a Munkavállalói Oldalt Fehér József, az Önkormányzati Oldalt Gyergyák Ferenc vezette.

Az ülést Szűcsné, Füredi Szilvia, az NGM Munkaerőpiaci főosztályának vezetője elnökölte, aki első feladataként – és napirend előtti napirendként–a nyugdíjba vonuló Batár Emese búcsúztatásán egymás után adta a szót az oldalak képviselőinek, majd az ünnepeltnek.

Batár Emese az általa 28 év alatt itt levezetett egyeztetések és ülések emlékét felidézve – a számtalan testületi elnevezést is felsorolva – búcsúzott, továbbra is bízva abban, hogy minden szóértési kísérletnek értelme van.

NAPIREND ELŐTT

1.    Boros Péterné indítványozta az állam szolgálatában ügyfelekkel érintkező állami tisztviselők ingyenes influenza oltásának elrendelését. E körben felmerült, hogy egyes pedagógusoktól költségtérítést kért a háziorvos.

 2.    Fehér József javasolta, hogy a szakszervezetek országos reprezentativitására vonatkozó szabályozást (a KOMT legutóbbi ülésének megfelelően) a kormányzat hosszabbítsa meg.

 3.    Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára értetlenségének adott hangot, hogy a KÉF minapi ülésének délutánján – ahol az oldalak országos képviselete egy teremben volt – pár óra múlva új jogállást, új életpályát szabályozva törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésiköztisztviselők helyzetének rendezésére 450 ezres kezdő javadalmazás mellett, miközben az önkormányzati köztisztviselők bérköveteléseiről szóló tárgyalásokat még augusztusban megszakította a kormányzat. A főtitkár jelezte, hogy a TÖOSZ decemberi ülése állásfoglalást ad ki az így kialakult helyzetről.

Simon István Attila, helyettes államtitkár válaszában az oltási javaslat továbbítását vállalta, illetve tájékoztatott, hogy a reprezentativitást érintő szükséges jogszabály módosítás már megvalósult. Az önkormányzati Oldal felvetésére nem reagált.

 1.    NAPIREND

A bérintézkedésekből kimaradt közszolgálati munkavállalók kereseti helyzetének javításáról

A napirendre az MVO javaslatára és előterjesztése alapján került sor. A követelések ismertek, hiszen a nyár derekán már előterjesztették ezeket a szakszervezetek, sőt, ezek nyomatékosítására, sztrájkra is sor került júliusban.

Fehér József, az MVO ügyvivője, az előterjesztés gazdájaként áttekintette azt a történeti folyamatot, amelyben 2010-et követve a Kormány közel 1400 milliárd forintot kivont a közszférából.

A költségvetési 3%-nál kisebb deficitjének árát a Kormány közvetlenül a közszférával, az itt dolgozókkal, tágabb értelemben a lecsökkent minőségű oktatást, eü-ellátást, gyengébb szociális támogatásokat kapó társadalommal fizettette meg – szögezte le.

Tagadhatatlan, hogy 2015-től megindult egy visszapótlás, de ez még az időközben beállt reálkereseti veszteségek pótlására sem elég (legjobb esetben is csak 610 milliárd) ráadásul a szabályozás tudatosan megosztó, töredezett, és részleges volta miatt van közel 200 ezer olyan közszolgálati dolgozó, aki ezekből a visszapótlásokból sem kapott semmit.

Simon István Attila egyértelmű nyíltsággal jelentette ki, hogy a Kormány ezekre a követelésekre NEM-mel válaszol. Szerinte közel 520 ezer dolgozó kapott „valamit” – erre volt fedezet; többre nincs.

Fehér József a vita második körében megállapította, hogy a jelenlévők nem tárgyalásra feljogosított képviselői a kormányzatnak, hiszen csak egy Nem hangzott el, nem például az, hogy amit kérünk az 130 milliárd, de csak 70 van, tehát nézzük, ez mire elég!

Mi tárgyalni, alkudozni, egyeztetni szeretnénk, de itt erről már nem lehet szó! - tette hozzá, és felidézte, az OKÉT fórumán eddig egyetlen érdemi megegyezést sikerült tető alá hozni 2012, az új működési keretek megállapítása óta. Az is az a bér-kompenzációs rendszer volt, amit most két éve nem tudunk felszámolni!

A kormányzat közömbössége érthetetlen; a saját adatai (Jó Állam Jelentés 2017) szerint is a dolgozói 14.5 %-a jövedelmi szegénységben él, a közszolgálatok fizetési helyzete a V4 országok közül Magyarországon a legrosszabb. Európában 22 közül a 17. helyen állunk. A bértáblák megsemmisültek, ezek alapján már visszapótolni sem lehet.

Felmerül a kérdés; mire van itt a Kormányzati Oldal képviselőinek mandátuma?

Boros Péterné szerint a kormányzat egy virtuális valóság adataival házal, ahol az átlagok mögötti számokkal csak a miniszterek és az az államtitkárok elégedettek. Az átlagszámítás becsapós számai mögött a 80 százaléknyi alulfizetett életében a tényleges valóság munkál; nincs a fizetésével elégedett, abból megélni, gyermeket nevelni, lakást rendesen fenntartani képes dolgozó!

A fiatalok, a diplomások már menekülnek a közigazgatásból, a közszolgálatból, immár a törvényes működést garantáló szakértelem és tudás elfogyni látszik a helyi önkormányzatoknál, és számtalan más helyen is – állapította meg az MKKSZ elnöke.

Ezt követően részletesen ismertette az ÖDOSZT sztrájkfelhívását, amelynek alapvető oka az, hogy az önkormányzati köztisztviselők 58%-a tizedik éve nem kapott fizetésemelést. A több lépcsős sztrájk havi ütemezése akár csatlakozási hullámot is kiválthatna, hiszen a szociális területen is nő a feszültség, miközben inkább nyugalomra volna szükség az országban.

A közrendvédelmi /Bárdos Judit/, a kulturális/Papp Katalin/, a vám- és pénzügyi /Holecz Gábor/terület képviselői hasonlóan nyilatkoztak.

Gyergyák Ferenc az Önkormányzati Oldal szóvivőjeként jelezte; sajnos előre tudta, hogy a kormányzat nemet mond, de ismét felidézi: hiába tagadja le Latorcai Csaba, hogy az MVO és az ÖO egyeztetett és közös javaslatát megkapta, tudható, hogy a BM háttér számításokat végzett, hogy a téma volt a Kormány előtt! Egyébként érthetetlen; miért kell a közös javaslat átvételét letagadni, talán az országgyűlési tisztviselők esetén is volt közös javaslat, amit a képviselőkkel közösen beterjesztettek? – tette fel a kérdést!

Ha az önkormányzati dolgozók hátrányba hozása ilyen tudatos, az akkor már politika, de öngyilkos politika, amelyik nem ismeri fel: az állampolgár–államigazgatás találkozások 80%-az itt zajlik, az önkormányzatoknál –zárta szavait.

Simon István Attila válaszában egyetlen új elem nem fordult elő; hivatkozott a személyi jövedelemadó, az áfa részleges, a szociális járulék fél százalékos csökkentésére, a vízügyi, a mentős, az igazságügyi, a kincstári dolgozók bérrendezésére, a szociális pótlékokra, az orvos bérek és a nővér fizetések rendezésére, mintha nem hallotta volna meg; ezek egyike sem hozott kielégítő megoldást.

Fehér József válaszában ismételten megállapította – eközben néhány ponton tételesen idézte az OKÉT, SZMSZ-t – a Kormány részéről senki nincs itt, aki alkudozna, egyeztetne! A munkavállalóknak most sincs felhatalmazással bíró kormányzati partnere. Már hét éve nincsen.

Az Oszd meg, és uralkodj! – parancsa működik, a feldarabolás, mert már öt féle köztisztviselői jogállás van és a szám láthatóan még nőni fog. Improvizálgatnak, tudatos, távlatos közigazgatási politikának nyoma sincs – szögezte le.

Orbán Viktor miniszterelnökként nem jár az állam népénél, a közszolgáknál, sosem volt OKÉT ülésen.Ez példátlan. Ilyen még nem fordult elő az előző ciklusokban!

Úgy tűnik, a Kormány azt hiszi, hogy a szükséges lépések többsége megtörtént, elégedett és hátra dőlt!

A napirend megállapodás nélkül, a hozzászólók „elfogása” után „abbamaradt”.

2.    NAPIREND

Javaslat a minimális bértarifa rendszer kiegészítésére és a 2018. évi minimális tarifák összegére, a diplomás bérminimum bevezetésére.

 Az  MVO már többször ismertetett javaslata teljes terjedelmében itt olvasható : 

A szóbeli kiegészítésben Fehér József és Boros Péterné áltat tett további érvelést az Önkormányzati Oldal további három tagszervezete is megerősítette, a javaslatot egyhangúan támogatták. (TÖOSZ, MÖSZ, MVSZ)

Simon István Attila válaszában az érdekegyeztetési mechanizmus rejtelmeire hivatkozva felismerte, hogy a versenyszféra érdekképviseleteinek még nem állt módjában a diplomás bérminimum kérdésében hivatalos keretek között álláspontot kialakítani.Ezt lehetővé kell tenni a számukra. Ez időigényes, de elkezdjük – tette hozzá.

Ami a kettő már létező minimálbér tarifa 2018-ra a megállapodásban szereplő mértékénél nagyobb emelést követelő javaslatot illeti, azt korainak vélte, hiszen még egy év sem telt el a három éves megállapodás megkötése óta. Az újabb emelések befogadása nagy káoszt okozna, erről nem lehet szó! – szögezte le.

Fehér József a napirend mégis értékelhető tanulságait keresve leszögezte; elfogadhatatlan és tarthatatlan, hogy a minimálbér-tárgyalások a közszolgálati képviseletek kizárásával, a Versenyszféra Konzultatív Fórumán (VKF), a versenyszféra érdekeinek alávetve zajlanak, miközben a tipikusan minimálbérre szorítottak százezrei a közszférában dolgoznak.

Az a minimum, hogy a 2019-es tárgyalást már ide kell hozza a kormány, de senki ne higgye, hogy 2018 már rendezett; egy éves várakozásra nincs már idő.

3.    NAPIREND

Konzultáció a közszférában működő kompenzációs rendszer 2018. évi alakulásáról

A napirendet előadó Adorján Richard helyettes államtitkár és Fehér József közötti párbeszéd lényege a következő volt; a kivezetés kidolgozásával megbízott munkabizottság ugyan nem ülésezett, de ennek oka a megfelelő és mindkét félnek elfogadható alternatívák hiánya volt; 2018-ra minden marad a régiben!

4.    Napirend

Egyeztetés a közszolgálat meghatározásáról, társadalmi, gazdasági szerepéről

AZ MVO előterjesztését Földiák András szóbeli kiegészítése megerősítette, mivel bemutatta azt a folyamatot, ahogy tudományos kutatásokkal, konferenciákkal, vitaülésekkel az anyag kiformálódott.

Simon István Attila az anyagot érett dokumentumnak minősítette,ami alkalmas lehet arra, hogy az érdekeltek a közszolgálat fogalmát közösen „rendbe hozzák” – és körülbelül ennyiben is maradtak, mert az ülésre 16.00-ig előirányzott idő elfogyott.

        EGYEBEK

A Munkástanácsok javaslatot tett a kereseti korlát jogintézménye, és a nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára.

Simon István Attila szerint a témában sokfordulós tárcaközi körözés és kodifikációs munka zajlik, ám idén e témában bizonyosan nem lesz változás. Jövőre talán igen.

 

 


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában