AZ MKKSZ IS ÜNNEPEL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJÁN

Megjelent: 2016. szeptember 29. csütörtök

Ez a nap, szeptember 30. 2000 óta, az akkori Országgyűlés döntése alapján lett a Helyi Önkormányzatok Napja! Eredetileg úgy volt, hogy sokunknak Ünnepnap! A helyi társadalom és a települési tisztviselők, a helyi társadalom felemelkedésének ünnepe.

 

Mert „az önszerveződő község körül érdekek, szenvedélyek, kötelességek és jogok csoportosulnak”– mondta közel háromszáz éve egy francia klasszikus. (Tocqueville). A demokrácia és a társadalmi egyenlőség kérdése mindenkor itt dől el. A község a legalapvetőbb egysége a társadalomnak. A község az egyetlen egyesülés, ahol az emberek a maguk természetességével összegyűlnek, s életük terében önkormányzásra szövetkeznek…

Az ünnep -az évforduló, az emléknap, az évnap,ahogy a régiek mondták –azért jön el évente, hogy rendszeresen szembenézzünk a múló idővel.

Mi most nyolc évet látunk egyszerre.

Sorstársaink, a 37 ezer önkormányzati dolgozó, és különösen annak a 27 ezer dolgozónak a nevében, akiknek a bére most már nyolc éve nem emelkedett,a Helyi Önkormányzatok Napján tisztelgünk a helyi lakosság velünk szolidáris tagjai előtt. Köszönjük mindazok kiállását, akik béremelési követeléseink mellé álltak.

Sztrájkjaink sikeresek voltak, de még eredménytelenek.Szakszervezetünk az önkormányzati polgármesteri hivatalok működőképességéért, az ott dolgozók megtartásáért, a térségi társadalom tagjaiért is küzd, amikor 30 % általános béremelést követel az ott dolgozó tisztviselőknek.Látható, hogy követelésünk határidejét ehhez a mai ünnephez igazítottuk! Ám a Kormány nekünk még nem adott okot az ünnepre.

Ezen a napon - minden évben szeptember 30-án - az első önkormányzati választásra emlékezünk. 1990 szeptemberében ekkor volt az önkormányzati választások első fordulója. Ekkor születtek meg a magyar nép valódi önkormányzatai, vagyonnal, saját iskolával, orvosi rendelővel, művelődési intézményekkel, adóbevételekkel, és az összes fontos jogkörrel, amelyek a helyi társadalom életviszonyait meghatározzák. Ezt ünnepelte, ezt örökítette meg a 2000-ben elrendelt ünnep.

Ezek természetesen olyan értékek, amelyek megérdemlik az ünneplést.

„A szabad község a hazafiságnak és a szabadságnak elemi iskolája mindenütt.” –foglalja össze a lényeget Szegfű Gyula!” Mert „a szabad községi rendszer az első láncszem, mely a család után az embert az államhoz köti!” - mutat rá szintén Ő.

Hisszük, amikor szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja lett, akkor mindenki tudta; a község működésképtelen a saját tisztviselői nélkül. Mindez tizenhat éve történt.

De mára sok minden megváltozott. A vagyon, a jogkör, a bevétel erősen megfogyatkozott az önkormányzatokban, a választásokon sincs már második forduló, és a kollégáinknak nyolc éve változatlan a bére. A helyi társadalom, a lakosság legközvetlenebb ügyei és érdekei kerülnek veszélybe, ha a maradék feladataikkal működésképtelenné válnak az önkormányzatok hivatalai.

Az MKKSZ a Helyi Önkormányzatok Napján ünnepel és fizetésemelést, korrekt életpálya szabályozást követel az önkormányzati tisztségviselőknek. De nem csak rólunk van szó! Az alábbiakra is szeretnénk felhívni az ünneplők figyelmét:

Az állam felelősséget visel a szegény, a hátrányos helyzetű települések sorsáért, az ottani lakossági szolgáltatások minőségéért.

Emlékeztetnünk kell a tényre; a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, eredetileg 1985. október 15-én kelt  nyilatkozat magyar szövegét a Magyar Köztársaság megerősítő nyilatkozatával 1994. március 21-én helyezték letétbe az Európa Tanács Főtitkáránál, s később törvényben is kihírdették.

A Charta szövege annak leszögezésével indul, hogy - „a helyi önkormányzatok minden demokratikus rendszer egyik alapintézményét képezik!”

-         továbbá; „csak tényleges feladatkörrel bíró helyi önkormányzatok biztosíthatnak egyszerre hatékony és az állampolgárokhoz közelálló igazgatást,”

-         valamint; „az állampolgárok közügyekben való részvételének joga egyike az Európa Tanács valamennyi tagállama által elfogadott demokratikus elveknek, /…/  s e jog legközvetlenebbül helyi szinten gyakorolható,”

Magasztos, és szép célok, de megvalósításukhoz erőforrások, költségvetési pénz kell:

Erről – az önkormányzatok alkotmányban garantálandó jogainak felsorolása után - a következőket mondja a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája:

„ A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetőleg ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen eloszlása, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. /…/

…az ilyen eljárások, intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket illető döntési szabadságát.”

Magyarul mindez azt jelenti, hogy 2017-ben 15-22 milliárd forint közötti költségvetési forrást, 30 % béremelést igénylünk, arra célra, hogy 2500 helyi települési önkormányzat működőképes maradjon.

Az MKKSZ részletes, törvényszövegből és indoklásból álló törvényjavaslatot készített az önkormányzati tisztviselők helyzetének szabályozására; a képesítésre, az előmenetelre és a javadalmazásra. Ezt már hónapokkal ezelőtt átadtuk a Kormánynak.

 ( Ez a törvényjavaslat olvasható http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/2016ktv.pdf )

Az MKKSZ nem csak érdekvédelmi, de szakmai szervezet is.

Fellépésünket ez a kettős felelősség indokolja! Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelés követelünk a Kormánytól! Nem csak a tagjaink, de a kistelepülési lakosság érdekében is.

A mai napon legyen ez a mi ünneplésünk üzenete.

Budapest,2016. szeptember 30.                                                

 Boros Péterné

elnök

 

 


 

  • A félelem érzése a génjeinkben van. Az egyik legerősebb aggodalmunk az egzisztenciális kiszolgáltatottsághoz kapcsolódik. Amikor dolgozunk (főként alkalmazottként) a munkaerőnket, tudásunkat, képességeinket, és legfőképpen az időnket bocsátjuk áruba. Cserébe fizetést...

  • Kevés hazai kutatás foglalkozik az apákkal, holott szerepük fontos a gyermekvállalási döntésekben is – hangzott el egy minapi konferencián. Nem véletlen, hogy a készülő nemzeti konzultációban a kormány a férfiakat...

  • Hiánypótló és egyedülálló online képzés indul szakszervezeti tisztségviselőknek. A képzés megalkotói olyan ismert és elismert szakszervezeti szakértők, vezetők, akik szerint szemléletváltásra van szükség a magyar szakszervezeti mozgalomban. A szakszervezetek csak...

  •  Egészen sajátos foglalkoztatáspolitikai üzenetet hordoz az adótörvények tervezett változtatása. Az 55 év felettieknek jelenleg járó foglalkoztatási kedvezményt megszüntetik, mondván, a nyugdíjasok jobb lehetőséget kapnak. Gond viszont, hogy ez nem ugyanaz...

  • Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában