SZTRÁJKELŐKÉSZÜLETEK - LEVÉLVÁLTÁSOK

Megjelent: 2016. augusztus 18. csütörtök

Szemelvények az MKKSZ levelezéséből

Az alábbiakban – érhetően nevek nélkül – bemutatunk néhány levelet, illetve üzenetváltást, amelyek bevilágítanak a sztrájkszervezés „titkaiba”, ennek az időszaknak a belső kommunikációjába. Ezek az élet, a gyakorlat szavai, láthatóvá teszik a kavargó indulatokat, a türelmetlenséget, a szándékok egyeztetésének nehéz folyamatát.


Nyugat-Magyarországi kistelepülés polgármesteri hivatalából:

Tisztelt Szervezők!

X megyében , B községben működik hivatalunk: a B-i Közös Önkormányzati Hivatal.
Csatlakozni szeretnénk a szeptember 14-i sztrájkhoz.
Nyolc munkavállalóból jelenleg kettőnek van érvényes szakszervezeti tagsága (ebből egyik a jegyző, aki nem sztrájkolhat).
Segítséget szeretnénk kérni a belépéshez, valamint a sztrájkoz való csatlakozáshoz.

név / telefonszám!Egy állampolgár a sztrájkról tartott sajtótájékoztató után:

Tisztelt MKKSZ!

Miért csak a köztisztviselők béremeléséért sztrájkolnak a közalkalmazotti bérek még annál is alacsonyabbak és igazságtalanabbak. Ott a felsőfokú végzettségű illetménytábla szerinti illetménye már most sem éri el a garantált bérminimumot (F kategória Főiskolai végzettség) és ez a helyzet csak romlik lassan az egyetemi végzettség esetén sem fogja elérni, garantált bérminimumra való kiegészítést kell adni. Hát ez szégyen a kormányzat részéről! D kategóriás középfokú végzettség esetén 40 éves gyakorlattal is ugyanannyit lehet keresni vagyis garantált bérminimumot mint a B1 kategóriában jóformán végzettség nélkülien és kezdőként. Ez a kor és a végzettség elismerése hazánkban. A közalkalmazottakat is nagyon bántja.
Valakinek már ezért is jó lenne kiállni, mert nem úgy néz ki a helyzet, hogy változás lesz, a jövő évi költségvetésben is a régi besorolásokat fogadták el.
Köszönöm, hogy elolvassák véleményemet.
Üdvözlettel:
A. B. C.-né

***

Tisztelt A. B. C. - né!

Köszönöm, hogy megtisztelt véleményével!

Mi a közalkalmazotti bérekkel is „foglalkozunk”. Az érdekegyeztetésen túl is pl. aláírásgyűjtést tartunk az óvodai dajkák 30%-os keresetemelkedéséért. A mi tagjaink közül, a 12 ezer fizető tagunkból 5800 fő önkormányzati dolgozó, az Ő döntésük alapján sztrájkolni fogunk.
Nyitottak vagyunk a tagjaink kezdeményezésére, ha a döntéshozó testületeink is úgy látják, akkor más érdekekért is sztrájkba lépünk. Pl. a védőnők ügyéért is közel állunk a sztrájkhoz.
Kérdezem, Ön tagja az MKKSZ-nek?
Várom válaszát.

Üdvözlettel:Boros Péterné

***

Tisztelt Boros Péterné!

Köszönöm gyors válaszát.
Nem vagyok tagja az MKKSZ-nek, nem vagyok közalkalmazott sem. Csak hírekben láttam és olvastam az Önök kezdeményezését és megörültem, hogy végre valaki csinál már valamit.
Mivel ilyen típusú körben dolgozom és ismerem ennek a körnek a problémáját. Sok embert érintő közalkalmazotti bértábla idejétmúltsága és ránézésre is nevetségességes, felháborító számomra is.
Nem hiszem el, hogy a kormányban nincs egy ember sem, akinek ez olyan szinten feltűnne, hogy érdemben lépéseket tudna kicsikarni. Mondom mindezeket annak ellenére, hogy jobboldali beállítottságú vagyok.
Lehet nemcsak a dajkák fizetésemeléséért kellene aláírást gyűjteni, hanem a teljes "közszolgálati" bérekért. Egyben nagyobb az erő, nagyobb a nyomás. Mert pont azt látom, akinek nem jár a szája az a réteg a végére marad a béremeléseknek. Nem is az a gond, mert a végén is lenni kell valakinek, de hol a vége?
Valami értelmezhető válasz kellene kormányzati részről erre.

A. B. C. -né
Közalkalmazott egy általános iskolából:

Tisztelt Szakszervezet!

"Örömmel" értesültem az újabb sztrájkfelhívásról.
Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a nem önkormányzatoknál dolgozó közalkalmazottak béremelését is tartalmazza a bérfejlesztési igény?
Közalkalmazottként ( általános iskolában) dolgozom 20 éve. Nem tartozom egyik terület hatálya alá sem, ahol bérfejlesztés történik.

Köszönöm: M. L. A.

***

Tisztelt M. L. A. !

Tájékoztatását szívesen fogadtam.
Ez a sztrájkfelhívás az MKKSZ képviseleti körébe tartozó fizető tagok döntésének megfelelően az önkormányzati hivatalok valamennyi dolgozójának 30 %-os keresetnövelését érinti.
Az a kérdésem, hogy Ön tagja-e az MKKSZ-nek?
Tájékoztatásul annyit, hogy jelenleg aláírásgyűjtést tartunk az Ön területén nem változott keresetek növelése érdekében, amennyiben szükséges, az aláírásgyűjtő ívet szívesen eljuttatjuk.
Várom szíves visszajelzését.
Üdvözlettel: Boros Péterné

***

Tisztelt Elnök Asszony!

Köszönöm válaszát.
Amennyiben van lehetőség rá, az aláírásgyűjtő ívet szívesen aláírom. A Szakszervezetnek jelenleg nem vagyok tagja.

Tisztelettel: M. L. A.
Végezetül következzék egy polgármester és a szakszervezeti elnök hosszabb levélváltása:

Tisztelt Boros Péterné Asszony!

Egyetértve azzal, hogy az „önkormányzatok” dolgozóit az állami tisztviselők megbecsülésének szintjére kell emelni, tennék néhány észrevételt.
Megjegyzem, hogy a polgári Magyarország oldalán állok, eddig sem, és a jövőben sem, semmilyen liberális és ál-baloldali befolyást nem fogadok el.
Egy ideje már, ez nem önkormányzatiság.
Ez, már néhány éve a régi, sőt, legrégebbi tanácsrendszer. Besorolva a belügy alá, annak egy főosztálya.
Ezt azért írom le, mert, a szakszervezetnek ezen a szitán át kéne látnia: itt sokkal többről van szó, mint a bérek és fizetések emeléséről.
A kormányzat - a helyi önkormányzatok vonatkozásában - egy városi dominanciájú átszervezési koncepciót hajt végre, és ez az élet minden területén megnyilvánul ma már.A kiemelt városok hatalmas, külön juttatásokat kapnak, a 3000 falu pedig sorvad.
Szerintem, a szakszervezetnek, az alábbiakkal kellene foglalkoznia:

1. a helyi önkormányzatiság alkotmányos helyzete, a belügy alól, önálló, a parlament alá, és mellé rendelt státusz, önkormányzati államtitkársággal,

2. alkotmányossági kérdéssé tenni valamennyi köz-szolga egyenrangúságát és életpályája modelljét,

3. a helyi önkormányzatok esetében, a szolgáltató hivatalok további koncentrációjának beszüntetését és befagyasztását,

4. az önkormányzatok gazdálkodása működésének alkotmányos garanciáit éves, kétharmados törvényben történő rögzítési garanciájával.

Önöknek el kellene érnie, hogy beszüntessék az önkormányzatok gazdálkodásának teljes, kincstár alá rendelését, és, a hivataloknak, 2 ezerről, 5 ezer és/majd 10 ezer fő lakosságszámhoz való kötésével, és ezzel, a kistelepülések teljes kiüresítését.
Ha a helyi önkormányzatok saját, választott bank helyett, a kincstár alá kerülnek, úgy az önállóság utolsó bástyája is elesik. Innentől már egyáltalán nem önkormányzatok lesznek, hanem kincstár-fiókok.
A bruttó 30 %-os béremelési követelés, e fent vázolt problémakör árnyékában, összehasonlítva, csupán, sebtapasz egy csonkolásos végtag-baleseten.
Különösképpen, ha arra gondolok, hogy falun, néhány, szakképzett hivatali munkatársunk, a kincstári feladatelvárások súlya alatt roskadozva, éppen annyit keres csak, mint a szakképzett közmunkások. (E megnyert bérrel, majd, nettó 10 ezer Ft-al többet…)
Ezért, a szakszervezet jelenlegi sztrájk- fellángolását, a követelt bér vonatkozásában elégtelennek ítélem meg, és a komplex problémakört illetően szintén gyengének.
A minimális bér-követelésnek, 3 év alatt, 45 % -osnak kell lennie, egyenletesen elosztva a következő választási ciklusig, pontosabban, 2020-ig ( 3 X 15 %).

Tisztelettel: K. L. M. polgármester

***

Tisztelt K. L. M. Polgármester Úr!

Köszönöm megtisztelő észrevételeit!
Engedje meg, hogy ne csak mint egy szakszervezet vezetője, hanem mint volt kollégája is - 4 évvel ezelőttig városi jegyzőként dolgoztam 10 esztendeig - válaszoljam meg írását.
A jogi körülményeket ismerve – egy szakszervezet kizárólag a tagjai elvárásának felelhet meg, s figyelembe véve a képviseleti kompetenciákat – jelzem, hogy köszönjük a szakmai iránymutatását, mi ezeknek a feladatoknak a megvalósítására csak részben tudunk vállalkozni.
Fontos az önkormányzatiság jövője, ezért is szólunk, hiszen ez a határterület a mi kollégáink munkafeltételeit, jogait, boldogulását is érinti.
Mi mindent a munkavállalók részére biztosított jogi lehetőségeken keresztül vizsgálunk. Nem adhatunk támadási felületet a nyilvánosság előtt, hogy politizálunk, mert gyorsan megkapjuk ezt a vádat attól a politikai oldaltól, akinek éppen nem tetszik a véleményünk.
Jómagam a fejlődés pártján vagyok, soha semmilyen politikai oldalnak nem voltam és nem leszek tagja. / Véleményem természetesen van a folyamatokról. /
A Független Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség alelnökeként van rálátásom a külföldi folyamatokra is.
Azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmazott az önkormányzati érdekszövetségek felé kellene továbbítania.
Mi továbbra is a bérek emeléséért, a szakmai kérdések és a szociális feszültségek csökkentéséért lépünk síkra, vállalunk konfliktusokat a kormánnyal, és ez nem is olyan kevés.
A mi 12 ezer tagunkból kb 5-6 ezer fő önkormányzati dolgozó.
Számunkra leginkább a tagi támogatás súlya hiányzik, a belépés az MKKSZ-be.
A problémákat én személy szerint is alaposan ismerem.
Az elmúlt fél évben az országban 50 rendezvényen vettem részt. Polgármesterekkel, hivatali dolgozókkal, szakszervezeti tagokkal találkoztam.

Tisztelt Polgármester Úr!

A kollégái ezeknek a problémáknak a felvetését, megváltoztatását várhatják el az MKKSZ-től.

Kérem, tájékoztassa Őket, és főleg adjon arra lehetőséget, hogy elgondolkozhassanak a fentiekről, hogy ne tartsanak az Ön esetleges rosszallásától. Javaslom, tájékozódhatnak a www.mkksz.org.hu honlapunkról, itt minden lépésünk a nyilvánosság előtt zajlik.
Fontos látniuk minimum három tag belépésével tudnak kapcsolódni a sztrájkhoz.
Remélem, válaszommal nem okoztam Önnek csalódást.
Még egyszer köszönöm, hogy leült a számítógép elé, és válaszolt.
Várom viszontválaszát is.

Üdvözlettel: Boros Péterné, az MKKSZ elnöke

***

Boros Péterné Asszonynak

Kedves Hölgyem, köszönöm gyors és korrekt válaszát, az abban foglaltakkal egyetértek,és jó munkát kívánok,

Üdvözlettel: K. L. M. polgármester

 


 

  • A nyugellátások területén gyakran felmerülő kérdés, hogy a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység hogyan jelentkezik a nyugdíjnál, keletkeztet-e szolgálati időt, és figyelembe vehető-e a nyugdíj összegénél – írja az ado.hu.

  •  A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma azonnali összehívását indítványozza a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy a cafetéria kapcsán tervezett változásokról érdemi konzultáció folyhasson.

  • Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója szerint a kutatóhálózat munkatársai idejük egy részében a kormányzat által megjelölt témákon dolgozhatnának. Rudas Tamás arra nem lát lehetőséget, hogy a kormány a tudományos szabadságot...

  • A celldömölki kórházban nincs aneszteziológus, az elérhető szakemberek a 45 kilométernyire fekvő Szombathelyről érkeznek, de csak hét közben. Hétvégén még ők sem dolgoznak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház helyi telephelyén. A...

  •     A társadalmi gondoskodás csődjének minősíti a Magyar Szociális Fórum, hogy a lakhatási jog helyett a hajléktalanság tilalmát iktatták alaptörvénybe Magyarországon, és miközben továbbra is megengedik, hogy kilakoltassák az embereket,...

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában