ÜLÉST TARTOTT AZ MKKSZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCSA

Megjelent: 2016. augusztus 03. szerda

Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa (ONYT) az éves programjában tervezett napirendekkel 2016. június 28-án ülést tartott.

A tanács tagjai elsőként Gozman Józsefné ONYT Elnök beszámolóját hallgatták meg a 2015. évi munkáról. Sikeresnek ítélték meg a taglétszám növekedése érdekében tett erőfeszítéseket, a nyugdíjasok informáltságát elősegítő Hírvirág hírlevél közzétételét, a sajtószemle kiküldését és elismerően szóltak a Nyugdíjasok Országos Képviseletével (ONYT), a SZEF Nyugdíjas Választmányával történő kapcsolat eredményeiről. Az Elnök felvetette az ez évi Idősek Világnapja hazai rendezvényének megszervezésében való aktív szakszervezeti szerepvállalást. 

A meghívott vendégek közül elsőként dr. Hegyesiné Orsós Éva NYOK Elnök tájékoztatta a jelenlevőket az országos nyugdíjas érdekképviselet tevékenységéről (működési gondjairól), az Életet az Éveknek Egyesület szerteágazó programjairól és az ezekhez a kapcsolódás lehetőségeiről. A nyugdíjasokat érintő valamennyi kérdésben elengedhetetlennek tartotta a szakszervezetekkel való kapcsolataik mélyítését, a közös fellépést és a napi szintű egyeztetést. Az MKKSZ ONYT való együttműködést kiválónak értékelte és megköszönte az MKKSZ vezetésének a szervezetüknek nyújtott anyagi és egyéb támogatást és nagyra értékelte Gozman Józsefné NYOK Elnökségi tagként végzett munkáját.

A következő napirendi pont előadójaként Boros Péterné MKKSZ elnök nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy tájékoztassa a jelenlevőket az MKKSZ Programjának 2016-2020. közötti időszakára tervezett nyugdíjasokat is érintő célkitűzéseiről, az MKKSZ érdekképviseleti tevékenységéről, az országos ás ágazati érdekegyeztetésről. Az Elnök beszámolt a június 22-ei önkormányzati sztrájkhoz vezető tárgyalássorozatról, a szervezési, technikai előkészületekről és a lebonyolítás sikeréről.

 Nyugdíjas koordinátori rendszer – az ötlettől a meg nem valósulásig! Ezeket a gondolatokat elemezte Horváth Sándorné ONYT Elnökségi tag, aki vállalta, hogy kidolgozza és életre hívja a nyugdíj előtt álló munkavállalókkal foglalkozó szervezeti keretet, hogy a nyugdíjba vonulás ne jelentsen szakszervezetből való kivonulást is. A koordinátori rendszer véleménye szerint előnyös lenne tagtoborzás, tagmegtartás miatt is, de sajnos ezt a jó célt a megfelelő anyagi, technikai, informatikai és személyi háttér hiánya miatt még nem tudjuk megvalósítani. A jelenlevők megerősítették, hogy a nyugdíjba vonuló aktív tagság megtartásában kiemelkedő szerepe van a taggal közvetlen kapcsolatban álló alapszervezeti titkárnak és rajta keresztül a megyei titkárnak.

Az MKKSZ ONYT SZMSZ-ének módosítását az tette szükségessé, hogy módosult az MKKSZ Alapszabálya és SZMSZ-e hangsúlyozta dr. Sárfi Ildikó ONYT Elnökségi tag a napirend ismertetése során. A módosítások átvezetésével a nyugdíjas rétegszervezet annak a jogszabályi kötelezettségének tett eleget, amely kimondja, hogy semmilyen belső szabályzat nem lehet ellentétes a működést meghatározó két szabályzattal.

Tóthné Merth Bernadette ONYT Alelnök lemondóan számolt be a Nyugdíjas Tanács 2016. évi képzésének sorsáról. Felvázolta a tervezett képzés tematikájára, a meghívott előadóira, a helyszíneire való elképzeléseit, ami a központi költségvetés szűkös anyagi helyzete miatt sajnos nem valósulhat meg. Reményét fejezte ki – a jelenlevőkkel együtt – hogy az ez évre tervezett rendezvényt 2017. évben zökkenőmentesen végrehajthatjuk. A jelenlevőkkel együtt úgy ítélte meg, hogy ez a nagy szakszervezeti létszámot felmutató tagozat (1200-1300 fő) jogosan tart igényt szakmai-érdekképviseleti ismereteinek bővítésére.

A tanácskozás befejezéseként a jelenlevők méltatták Csonka Béla MKKSZ ONYT alelnöki és Bizottság Elnöki tevékenységét, aki írásban jelezte mindennemű szakszervezeti tisztségéről lemondását. Kifejezték köszönetüket mindazon munkáért, eredményért, amit a nyugdíjas szervezet eddig felmutatott, és amely összefonódik az ő munkásságával.

           Dr. Sárfi Ildikó

MKKSZ ONYT elnökség tagja

 


 

  • Svájc tudatosan nehezíti EU-országok vállalatainak dolgát, amelyek szolgáltatások elvégzésére küldenek oda munkaerőt, panaszolta a német sajtó. A svájci hatóságok szerint nem kisebb a bürokrácia más országokban sem – de a...

  • Az elmúlt hét évben az unió országai közül Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a tényleges adóterhelés, s ha április 8-án a választók újra felhatalmazást adnak a Fidesz–KDNP-kormánynak, újabb adócsökkentések jöhetnek...

  •  Védő intézkedésekről kell gondoskodniuk a munkáltatóknak, ha munkavállalóik a munkaidő legalább felében hidegben dolgoznak - hívta fel a figyelmet Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára az...

  • Évről évre egyre nagyobb gondot okoz a cégeknek a munkaerőhiány, főleg a tapasztalt szakemberek felvétele. Az idén azonban fordulat jöhet. Az InfoTandem infografikája az ado.hu-n.

  • Ahogy egyre többet hallunk az önvezető autók terjedéséről, úgy egyre kevésbé hökkenünk meg azokon a prognózisokon, hogy húsz éven belül, vagy akár hamarabb eltűnhetnek a sofőr állások. De számos olyan...

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában